4 ຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດຄວາມສະອາດເກີບຜ້າ

  1. ເຮັດຄວາມສະອາດຈຸດທີ່ເປື້ອນ : ຫາກເກີບຜ້າຂອງທ່ານເປື້ອນໜ້ອຍດຽວ ບໍ່ຕ້ອງເອົາໄປຊັກ ຄວນເຮັດຄວາມສະອາດຈຸດທີ່ເປື້ອນດ້ວຍນຳ້ປະສົມສະບູອ່ອນໆທັນທີ ຫາກເປັນຮອຍເປື້ອນເກົ່າມາດົນ ລອງໃຊ້ນຳ້ຢາຊັກຜ້າທາໃສ່ບໍລິເວນທີ່ເປື້ອນກ່ອນຈຶ່ງເອົາໄປຊັກ ຮອຍເປື້ອນກໍຈະຈາງໄປໄດ້ຫລາຍກ່ວາການຊັກທຳມະດາ.
  2. ຊັກໃນຈັກຊັກຜ້າ : ຂໍ້ນີ້ຄົນຮັກເກີບອາດຈະບໍ່ເຫັນດີນຳ, ແຕ່ເວັບໄຊຕ່າງປະເທດແນະນຳໃຫ້ເອົາເກີບສີຂາວໄປຊັກໃນຈັກຊັກຜ້າ, ໃສ່ສະບູຝຸ່ນຕາມປົກກະຕິ ບໍ່ຕ້ອງໃສ່ຫລາຍ, ແຕ່ໃຜໃຈບໍ່ກ້າພໍກໍເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍການຊັກມື ໃຊ້ບູຫລົດຜັດຖູຄ່ອຍໆກໍໄດ້.
  3. ປ່ອຍໃຫ້ແຫ້ງຕາມທຳມະຊາດ : ເອົາເກີບທີ່ຊັກແລ້ວອອກຕາກແດດ (ບໍ່ຕ້ອງຕາກແດດກ້າຫລາຍ ເພາະຂອບຢາງຈະເສື່ອມສະພາບໄວ) ແຕ່ຂໍຫ້າມໜ້ອຍໜຶ່ງຄືຢ່າປັ່ນຮ້ອນໃນຈັກຊັກຜ້າເດັດຂາດ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີບສູນເສຍຮູບຊົງ ແລະ ຂອບຢາງຈະເສື່ອມສະພາບໄວກ່ວາປົກກະຕິ ທາງທີ່ດີຄວນເອົາໄປຕາກແດດອ່ອນໆດີກ່ວາ.
  4. ເຮັດຄວາມສະອາດຂອບຢາງ : ບາງເທື່ອຄວາມເປື້ອນທີ່ຕິດຂອບເກີບຊັກແລ້ວມັນຍັງອອກບໍ່ໝົດ ໃຫ້ໃຊ້ເສດຜ້າສີຂາວແຊ່ໃນນຳ້ສະບູ ແລະ ເຊັດອອກຄ່ອຍໆ, ແຕ່ຖ້າຄວາມຄ່ອຍຍັງບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮອຍເປື້ອນຫາຍໄປ ກໍລອງໃຊ້ເຫລົ້າເຊັດ, ເຊັດແລ້ວກໍເອົາວາສະລີນທາບາງໆ ແລ້ວເຊັດອອກ ຮັບຮອງຮອຍເປື້ອນຈະຫາຍໄປ ແລະ ຮັກສາຄວາມຫົດຢືດຂອງຂອບຢາງໄວ້ຄືເກົ່າ.

– ສຳລັບເຊືອກມັດເກີບຄວນແກະອອກກ່ອນຈະເຮັດຄວາມສະອາດເກີບ ແລະ ເອົາເຊືອກໄປແຊ່ໃນນຳ້ປະສົມສະບູຝຸ່ນໄວ້ ບໍ່ ຕ້ອງເອົາບູຫລົດຖູເຊືອກ ເພາະມັນຈະເປັນຝອຍ ແລ້ວຈຶ່ງຊັກຕາມປົກກະຕິ.

error: Alert: Content is protected !!