ທະນາຄານໂລກສະໜອງທຶນ 20 ລ້ານໂດລາປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດເປັນທັນສະໄໝ

- advert banner 728 90 728x90 - ທະນາຄານໂລກສະໜອງທຶນ 20 ລ້ານໂດລາປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດເປັນທັນສະໄໝ

ພິທີເຊັນສັນຍາກູ້ຢືມເງິນຈຳນວນ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຈາກສະມາຄົມເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ (IDA) ຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພານີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ນິໂກລາ ປອນຕາຣາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກປະຈໍາລາວ ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດເປັນທັນສະໄໝ (E–FITS) ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບ, ການຈັດຊື້- ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໝັັ້ນຄົງ.

- new3 - ທະນາຄານໂລກສະໜອງທຶນ 20 ລ້ານໂດລາປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດເປັນທັນສະໄໝ

ການສະໜອງທຶນກູ້ຢືມດັ່ງກ່າວຍັງຈະສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມການເງິນແຫ່ງລັດແບບໃໝ່ໃຫ້ແກ່ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງວຽກງານການເງິນ ແລະ ການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານໄວຂຶ້ນ, ທັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັັ້ນຄົງ, ມີປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ວ່ອງໄວ, ສະດວກ ແລະ ປອດໄພ.

 ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ວຽກປະຕິຮູບຂະແໜງການເງິນ,​ ປັດຈຸບັນຖືວ່າບັນດາວຽກພື້ນຖານໄດ້ສຳເລັດໂດຍເບື້ງຕົ້ນ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນປັບປຸງປະສິດທິພາບ  ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

- lattana 1 - ທະນາຄານໂລກສະໜອງທຶນ 20 ລ້ານໂດລາປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດເປັນທັນສະໄໝ

ໂຄງການ (E- FITS) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປພ້ອມກັນກັບໂຄງການປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດທີ່ມີທືນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະພາບເອີຮົບຈຳນວນ 1,5 ລ້ານຢູໂຣ. ໂຄງການນີ້ຈະສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບກະຊງການເງິນດ້ານສວຍສາອາກອນ ແລະ ການເກັບລາຍໄດ້ ແລະ ຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານພ້ອມທັງຊ່ວຍໃນການຈັງຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃໝ່ວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້ -ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ.

error: Content is protected !!