ສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ (ສ້າງໃໝ່)

- 1122 2 - ສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ (ສ້າງໃໝ່)
- Untitled design - ສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ (ສ້າງໃໝ່)

ໃນວາລະດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ຄັ້ງວັນທີ 14 ມິຖຸນານີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄໍາມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ພາຍຫຼັງທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ນໍາສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ວຽກງານຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ແມ່ນວຽກງານໃໝ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມໂຍງເສກຖະກິດກັບສາກົນ ກໍຄືການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການຄ້າໂລກ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ເຄີຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ລາວມາກ່ອນ ແລະ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນນິຕິກໍາສະບັບທໍາອິດຂອງລາວກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ສ່ວນໂຄງປະກອບຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ປະກອບມີ 9 ພາກ, 9 ໝວດ ແລະ 69 ມາດຕາ.

ສ່ວນເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕອບໂຕ້ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດສົ່ງອອກ ​ເຫັນ​ວ່າ: ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກໍຄືການເປີດກວ້າງເສລີທາງດ້ານການຄ້າ, ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແມ່ນມີການແຂ່ງຂັນນັບມື້ສູງຂຶ້ນ, ໃນນີ້, ຜູ້ສົ່ງອອກ ຫຼືລັດຖະບານຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ອາດຈະໃຊ້ມາດຕະການສົ່ງເສີມການຄ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ເປັນທໍາເຊັ່ນ: ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ຫຼືມີການຊ່ວຍໜູນຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການບິດເບືອນທາງດ້ານລາຄາຕົວຈິງຂອງສິນຄ້າເພື່ອຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ, ຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາແມ່ນຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນຂອງປະເທດຜູ້ນໍາເຂົ້າຄື: ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຖືກກົດລາຄາໃຫ້ຕໍ່າລົງ, ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຫຼຸດລົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ, ຜະລິດຕະພາບ, ການຈ້າງງານ, ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍລົ້ມລະລາຍ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ອົງການຄ້າໂລກອະນຸຍາດໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຕົນສາມາດນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕອບໂຕ້ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຄ້າທີ່ບໍ່ເປັນທໍາດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ມາດຕະການຂຶ້ນອັດຕາພາສີນໍາເຂົ້າຂອງສິນຄ້ານັ້ນ ໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ແລະ ສາມາດສະເໜີສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ພາຍຫຼັງມີການທົບທວນຄືນ ໂດຍແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນ ສາມາດສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.

ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕອບໂຕ້ ພາຍໃຕ້ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແມ່ນບໍ່ຂັດກັບກະແສການເປີດກວ້າງການຄ້າເສລີໃນຍຸກເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນໃນປັດຈຸບັນ, ແຕ່ເປັນມາດຕະການທີ່ຈໍາເປັນ ຊຶ່ງອົງການການຄ້າໂລກອະນຸຍາດໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອປົກປ້ອງການຜະລິດພາຍໃນຈາກການຄ້າທີ່ບໍ່ເປັນທໍາ ໂດຍການປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເນື້ອໃນສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ແລະ ມາດຕະການຕອບໂຕ້ຂອງອົງການຄ້າໂລກ.ການສ້າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເນື່ອງຈາກວ່າລາວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາຂອງຂອງອົງການຄ້າໂລກ ທີ່ໄດ້ກໍານົດວ່າ: ລັດຖະບານລາວຕ້ອງສ້າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ກ່ອນຈະມີການນໍາໃຊ້ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ. ໝາຍຄວາມວ່າ ລາວຈະບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ທັງສອງມາດຕະການຕາມຫຼັກການຂອງອົງການຄ້າໂລກ ຖ້າບໍ່ມີນິຕິກໍາພາຍໃນຮັບຮອງ. ນອກນີ້, ການສ້າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດສ້າງເປັນນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ, ເນື່ອງຈາກມາດຕະການຕອບໂຕ້ນັ້ນ ແມ່ນການຂຶ້ນອັດຕາພາສີຕໍ່ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າທີ່ມີການທຸ່ມຕະຫຼາດ ຫຼືໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ສິນຄ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນລາວ, ໃນນີ້, ການປັບປ່ຽນຂຶ້ນອັດຕາພາສີ ແມ່ນສິດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຖ້າສ້າງເປັນດໍາລັດ ຫຼືນິຕິກໍາອື່ນ ທີ່ອອກໂດຍລັດຖະບານ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກທົບຈາກການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ຮ່າງກົດໝຍສະບັບນີ້ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.

ເມື່ອຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວຫຼາວຂຶ້ນ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນຍັງບໍ່ສູງ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດທີ່ເປັນທໍາ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍລວມ, ເຮັດໃຫ້ໜໍ່ແໜງການຜະລິດພາຍໃນມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ການຈ້າງງານເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ການເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ, ເສີມຂະຫຍາຍການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າພາຍໃນປະເທດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ນອກນີ້, ຍັງຈະເປັນບ່ອນອີງສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດພາຍໃນລາວ ໃຫ້ມີປະລິດທິພາບທາງເສດຖະກິດ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດກົດກະຕິກາການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ຈະເປັນເຄື່ອງມືສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ກັບການຄ້າທີ່ບໍ່ເປັນທໍາຈາກການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ກໍຄືທຸລະກິດພາຍໃນລາວ ສາມາດສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດທີ່ເປັນທໍາ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ (ສ້າງໃໝ່)

ໃນກອງປະຊຸມບັນດາ ສສຊ ໄດ້ຮ່ວມກັນປະກອບຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ສ້າງໃໝ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມີເນື້ອຮັດກຸມ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນ ແລະ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ.

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ (ສ້າງໃໝ່)
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ (ສ້າງໃໝ່)
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!