ຮູ້ທັນອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ ແລະ ການຕິດຢາແກ້ປວດ

ຮູ້ທັນອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ ແລະ ການຕິດຢາແກ້ປວດ - 071006 2019 - ຮູ້ທັນອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ ແລະ ການຕິດຢາແກ້ປວດ
ຮູ້ທັນອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ ແລະ ການຕິດຢາແກ້ປວດ - Untitled design - ຮູ້ທັນອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ ແລະ ການຕິດຢາແກ້ປວດ

   ອາການເຈັບຫົວເບື້ອງດຽວ, ເປັນໆເຊົາໆ, ເດືອນໜຶ່ງສອງເດືອນເປັນເທື່ອໜຶ່ງ ຫລື ເປັນເກືອບທຸກມື້ ເອີ້ນວ່າ ອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ ເຊິ່ງອາການເຈັບຫົວຈະຮຸນແຮງຫລາຍຂຶ້ນ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວໄມເກຣນນັ້ນເກີດໄດ້ຈາກຫລາຍໆປັດໄຈ ມັກເລີ່ມໃນໄວບ່າວສາວ ຫລື ໄວເຮັດວຽກ ລັກສະນະສຳຄັນແມ່ນອາການເຈັບຫົວເບື້ອງດຽວຕະຫລອດ, ແຕ່ອາດເປັນສອງເບື້ອງກໍມີ. ອາການອາດເປັນຢູ່ຫລາຍຊົ່ວໂມງຈົນເຖິງ 2 – 3 ມື້. ເວລາເຈັບຫົວແຮງມັກມີອາການປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກຮ່ວມນຳ. ອາການເຈັບອາດເກີດຂຶ້ນຕາມຫລັງທີ່ເປັນປະຈຳເດືອນ, ແສງແດດ, ອາຫານ, ກິ່ນບາງຢ່າງ ຫລື ຄວາມເຄັ່ງຄຽດ. ບາງຄົນເປັນປີລະບໍ່ເທົ່າໃດເທື່ອ, ແຕ່ບາງຄົນເປັນເດືອນລະຫລາຍເທື່ອ, ຫລາຍຄົນເປັນໜ້ອຍລົງເມື່ອອາຍຸຫລາຍຂຶ້ນ.

ຮູ້ທັນອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ ແລະ ການຕິດຢາແກ້ປວດ - 061006 2019 1024x683 - ຮູ້ທັນອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ ແລະ ການຕິດຢາແກ້ປວດ

     ຄົນປ່ວຍອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນທີ່ມາພົບແພດຊ່ຽວຊານສະເພາະອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ ສ່ວນຫລາຍຈະມີອາການມາແລ້ວຫລາຍປີ, ຜ່ານການປິ່ນປົວດ້ວຍຕົນເອງ, ປຶກສາແພດຮ້ານຂາຍຢາ ຫລື ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວກັບແພດທົ່ວໄປມາກ່ອນ. ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ອາການເຈັບຫົວທີ່ເປັນຫລາຍຂຶ້ນ, ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຈົນກາຍເປັນເຈັບເກືອບທຸກມື້ ກໍຕ້ອງຫາທາງພົບແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະພະຍາດ.

     ຄຳຖາມສຳຄັນຄື ໃນເມື່ອເຮົາກິນຢາທີ່ແພດສັ່ງໃຫ້ທຸກເທື່ອ ເປັນຫຍັງອາການຈຶ່ງຍັງເປັນຫລາຍຂຶ້ນທຸກມື້ ? ຄຳຕອບກ້ວາງໆມີ 3 ຢ່າງ:

     1. ໂຕກະຕຸ້ນມີຫລາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ : ຕ້ອງເຮັດວຽກກາງແດດຫລາຍຂຶ້ນ ຫລື ກິ່ນຈາກການຕົກແຕ່ງບ່ອນເຮັດວຽກໃໝ່.

 2. ເປັນພະຍາດອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈັບຫົວໄມເກຣນ ເຊິ່ງເປັນໜ້າທີ່ຂອງແພດທີ່ຈະຕ້ອງກວດໃຫ້ໝັ້ນໃຈ.

     3. ການກິນຢາແກ້ປວດຫລາຍເກີນໄປ ອັນນີ້ພົບຫລາຍທີ່ສຸດ.

ຮູ້ທັນອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ ແລະ ການຕິດຢາແກ້ປວດ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຮູ້ທັນອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ ແລະ ການຕິດຢາແກ້ປວດ

     ປະກົດການທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຫົວຫລາຍຂຶ້ນຈາກການໃຊ້ຢາແກ້ປວດທີ່ຫລາຍເກີນໄປນັ້ນພົບໄດ້ທົ່ວໂລກ. ຢາແກ້ປວດເກືອບທຸກຊະນິດ ຖ້າເຮົາໃຊ້ຫລາຍເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບປວດທີ່ເປັນຢູ່ນັ້ນເປັນຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຮຸນແຮງຂຶ້ນເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.

     ກົນໄກໃນການເກີດອາການນີ້ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ, ແຕ່ຕອນນີ້ຄົນປ່ວຍມີອາການເຈັບປວດຫລາຍຂຶ້ນຈາກການຕິດຢາແກ້ປວດ ຫາກຍິ່ງປວດຫລາຍເທື່ອກໍຍິ່ງກິນຫລາຍຂຶ້ນ ກໍຈະຍິ່ງປວດຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈະຕິດຈົນການປິ່ນປົວຍາກຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

     ຖ້າເຈັບຫລາຍ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ກິນຢາແກ້ປວດ ຈະໃຫ້ເຮັດແນວໃດ ?

     ການປິ່ນປົວອາດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາສະເໝີໄປ ການຫລີກເວັ້ນໂຕກະຕຸ້ນອາດມີປະໂຫຍດຫລາຍກ່ວາການໃຊ້ຢາ, ແຕ່ໂຕກະຕຸ້ນຫລາຍຢ່າງນັ້ນຫລີກເວັ້ນໄດ້ຍາກ ເຊັ່ນ : ເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ຽນບ່ອນເຮັດວຽກໄດ້ຕາມໃຈຢາກ, ຫາກໂຕກະຕຸ້ນນັ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກປະຈຳບ່ອນທີ່ເຮັດຢູ່ ເມື່ອອາການປວດຫລາຍຂຶ້ນ (ສ່ວນຫລາຍຈະນັບວ່າຫລາຍກ່ວາອາທິດລະເທື່ອ) ຄວນຈະຕ້ອງມີການໃຊ້ຢາປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອາການປວດ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງກິນທຸກມື້.

     ເມື່ອຢາປ້ອງກັນເລີ່ມໄດ້ຜົນ ການໃຊ້ຢາແກ້ປວດກໍຈະໜ້ອຍລົງໄປນຳ ຂໍ້ເສຍຂອງຢາປ້ອງກັນແມ່ນການຕ້ອງລໍຖ້າໄລຍະເວລາທີ່ຢາຈະອອກລິດ ເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍອາດຈະຕ້ອງລໍຖ້າຫລາຍອາທິດ. ແພດທົ່ວໄປຈຶ່ງອະທິບາຍໃຫ້ຄົນເຈັບເຂົ້າໃຈວ່າ ເມື່ອຕິດຢາແກ້ປວດແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມຫລຸດການໃຊ້ຢາແກ້ປວດ ແລະ ລໍຖ້າເວລາທີ່ຢາປ້ອງກັນສະແດງປະສິດທິພາບໃນ ການປິ່ນປົວ, ບໍ່ມີທາງລັດ, ຄືກັບການພະຍາຍາມເຊົາສູບຢາ ຫລື ເຊົາເຫລົ້າ ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາ ແລະ ຄວາມອົດທົນ.

ຮູ້ທັນອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ ແລະ ການຕິດຢາແກ້ປວດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຮູ້ທັນອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ ແລະ ການຕິດຢາແກ້ປວດ
ຮູ້ທັນອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ ແລະ ການຕິດຢາແກ້ປວດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຮູ້ທັນອາການເຈັບຫົວໄມເກຣນ ແລະ ການຕິດຢາແກ້ປວດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!