ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ກ້າວສູ່ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ກ້າວສູ່ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ - Untitled 2 copy - ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ກ້າວສູ່ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ກ້າວສູ່ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ - AGL banner - ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ກ້າວສູ່ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ

ຈາກການປະເມີນຕິດຕາມກວດກາປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນ ຮ່ວມຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ເຫັນວ່າໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 16% ເລີ່ມແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາຫຼັງຈາກໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງລະບົບ    ການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ, ເຊິ່ງມັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ທີ່ຈະເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ ຮ່ວມຊາຍແດນແຫ່ງທໍາອິດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຮ່ວມກັັບອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ຟອງຍາແກບ່າງ ສສ ຫວຽດນາມ.ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຕົວ ເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຈາກ ການປະເມີນໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຕິດຕາມກວດກາປະສິດທິ ພາບການຄຸ້ມຄອງທີ່ຖືກຍອມຮັບຈາກສາກົນ (Manag etment Effectiveness Tracking Tool) ເພື່ອສະ ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນດາ ໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ທີ່ໄດ້ ຮັບການປັບປຸງເຊິ່ງປະກອບມີຄວາມອາດສາມາດດ້ານ ເຕັກນິກວິຊາການທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະ ທັກສະດ້ານການຄຸ້ມ ຄອງຂອງພະນັກງານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ໄດ້ປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງປ່າສະຫງວນ, ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ສົມບູນສໍາ ລັບປ່າສະຫງວນທີ່ໄດ້ມາ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທີ່ ລະອຽດ ແລະ ຂອບເຂດການ ເຮັດວຽກທີ່ລະອຽດສໍາລັບ ການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ.

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ກ້າວສູ່ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ - Untitled 2 copy - ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ກ້າວສູ່ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ

    ນອກຈາກນີ້, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ເປັນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ຫີນໜາມໜໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃຫ້ ເປັນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຕາມທີ່ ລັດຖະບານລາວ ກໍາລັງດໍາເນີນການໃນປັດຈຸບັນ.

ທ່ານ ໂອໄດ ສຸດາພອນ ເຈົ້າແຂວງແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ເນື່ອງຈາກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ປະສົບຜົນສໍາ ເລັດໃນຊ່ວງຫຼາຍປີຜ່ານມາ ປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາມີທີມງານຄຸ້ມຄອງຮ່ວມທີ່ມີປະສິດທິ ພາບຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນເພື່ອຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງນີ້.  ທີມງານດັ່ງກ່າວລວມມີຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ອົງ ການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທີ່ກໍາລັງ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນຫຼາຍລະດັບ”. ທ່ານ ໂອໄດ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການຕິດຕາມປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງນີ້ ພວກເຮົາສາມາດກໍານົດບັນດາຂະບວນການຄຸ້ມຄອງ ຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນໃນການບັນ ລຸຜົນສໍາເລັດ ແລະ ກໍານົດ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫີນ ໜາມໜໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດໃນ ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ ຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ”.

ທ່ານເຈີນຕຽນຢຸດ(Mr. Tran Tien Dung)ຮອງເຈົ້າແຂວງກວາງບິງກ່າວ ສສ ຫວຽດນາມວ່າ: “ຟອງຍາແກບ່າງ ແລະ ຫີນໜາມ  ໜໍ່ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັນແລະເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ໄດ້ມີການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອຮັບ ປະກັນໃຫ້ແກ່ການປົກປັກຮັກ ສາຊີວະນາໆພັນທີ່ດີ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕາມຊາຍແດນຂອງສອງ ປະເທດ. ການຮ່ວມກັນສະ ເໜີຊື່ຂອງທັງສອງປ່າສະ ຫງວນເປັນມໍລະດົກໂລກ ຮ່ວມຊາຍແດນເປັນວິທີໜື່ງ ທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ຜົນສໍາເລັດໃນ ການສະເໜີຊື່ເຂົ້າເປັນມໍລະ ດົກໂລກ”. ທ່ານເນັ້ນວ່າ: “ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ ຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮູ້ວ່າຫີນໜາມໜໍ່ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍໃນ ການປັບປຸງຄວາມອາດສາ ມາດທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນ ຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຫີນ ໜາມໜໍ່ກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ຜົນສໍາເລັດໃນການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງດ້ານທໍາມະຊາດ”.

ນອກຈາກຜົນໄດ້ຮັບທີ່ ດີແລ້ວທາງຄະນະກໍາມະ ການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມຂອງປ່າ ສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນ ໜາມໜໍ່ ກໍຍອມຮັບວ່າການ ຄຸ້ມ ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງ ນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຕື່ມອີກໃນຕໍ່ໜ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນ ຂົງເຂດວຽກງານ ການເງິນ ແບບຍືນຍົງ, ບຸກຄະລາກອນ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງປ່າ ສະຫງວນ. ງົບປະມານທີ່ ພຽງພໍໃນການການເຄື່ອນ ໄຫວຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດ ສັນບຸກຄະລະກອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນລະດັບມືອາ ຊີບແມ່ນຂໍ້ກໍານົດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສະເໜີຊື່ເຂົ້າ ເປັນມໍລະດົກໂລກທີ່ປະສົບ ຜົນສໍາເລັດຕາມອານຸສັນ ຍາມໍລະດົກໂລກຂອງຢູເນັດສະໂກ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ຢ່າງຍິ່ງທີ່ຜົນປະໂຫຍດສຳ ລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊົນເຜົ່າດັ້ງເດີມ ຈະໄດ້ຮັບ ການລະບຸເປັນຢ່າງດີ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ.

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ກ້າວສູ່ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ກ້າວສູ່ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ

ຫີນໜາມໜໍ່ມີ “ຄຸ່ນຄ່າ ຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະ ທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງໂລກ”. ມັນ ເພີ່ມຫຼືເສີມຄຸ່ນຄ່າທາງດ້ານ ການອະນຸລັກທີ່ສໍາຄັນລະດັບໂລກຕ່າງໆເຊິ່ງຄຸນຄ່າດັ່ງ ກ່າວໃນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ຟອງຍາແກບ່າງຂອງ ຫວຽດ ນາມກໍໄດ້ຜ່ານການຍອມຮັບໂດຍອົງການຢູເນັດສະໂກ ວ່າມີຄວາມສຳຄັນລະດັບ ໂລກຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານີ້ ຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າຈາກ ການນຳລະດັບສູງຂອງ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມພ້ອມ ທັງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ./.

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ກ້າວສູ່ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ - lattana banner 1 - ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ກ້າວສູ່ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ກ້າວສູ່ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ -    AD conten website - ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ກ້າວສູ່ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ກ້າວສູ່ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ - lattana banner - ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ກ້າວສູ່ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!