ເກີດເປັນລົມ ໃນເມື່ອເຫັນ ແຟນເກົ່າຂອງຜົວເອົາຮູບ “ສອງຄົນ…ຢູ່ເທິງຕຽງ ” ລົງໃນ ເຟສບຸກ.

- 1456 1 - ເກີດເປັນລົມ ໃນເມື່ອເຫັນ ແຟນເກົ່າຂອງຜົວເອົາຮູບ “ສອງຄົນ…ຢູ່ເທິງຕຽງ ” ລົງໃນ ເຟສບຸກ.
- AGL banner - ເກີດເປັນລົມ ໃນເມື່ອເຫັນ ແຟນເກົ່າຂອງຜົວເອົາຮູບ “ສອງຄົນ…ຢູ່ເທິງຕຽງ ” ລົງໃນ ເຟສບຸກ.

ລູກເມືອງພວນ

ອີງຕາມການແບ່ງປັນໃນ ເຟສບຸກ ບັນຊີໜຶ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນາງຖືກແຟນເກົ່າຂອງຜົວສົ່ງຮູບພາບ ‘ເທິງຕຽງນອນ’ ຂອງສອງຄົນໃນອະດີດ ມາໃຫ້ເປັນປະຈຳຢູ່ບໍ່ຂາດ ແລະ ຂຽນກວນວ່າ: “ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ລະນຶກໃນອິດີດແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງສອງຄົນເຮົານ້ອງຍັງຮັກສາໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ນ້ອງບໍ່ມີວັນເວລາທີ່ຈະລືມອ້າຍລົງ ເພາະນ້ອງຍັງຮັກອ້າຍເໝືອນເດີມ, ນ້ອງທົດລອງຮັກກັບຄົນອື່ນ ແຕ່ກໍບໍ່ມີໃຜຮັກ ແລະ ອິດູຕົນນ້ອງຄືກັນກັບອ້າຍທີ່ຮັກນ້ອງຜ່ານມາ. ຖ້ານ້ອງຫາກບໍ່ເອົາລູກອອກປານນີ້ ນ້ອງກັບອ້າຍຄົງໄດ້ລູກຜູ້ທີ່ສອງນຳກັນແລ້ວ, ນ້ອງກິນແໜງໃຫ້ຕົນເອງ ທີ່ເຫັນແກ່ເງິນຈຶ່ງໄດ້ຖິ້ມສາຍເລືອດຂອງຕົນເອງໄປ. ເມື່ອນ້ອງບໍ່ມີອ້າຍ ນ້ອງຈຶ່ງມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າອ້າຍມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ, ນ້ອງຂໍໂທດອ້າຍຫຼາຍໆ. ເຖິງແມ່ນອ້າຍຈະເປັນແນວໃດນ້ອງກໍຍັງຈະຖ້າອ້າຍຢູ່ສະເໝີ”

ກ່ອນໜ້ານີ້ ຜົວຂອງຂ້ອຍລຶ້ງເຄີຍກັບຍິງສາວຄົນໜຶ່ງເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານ ກາລາໂອເກະ (karaoke). ສຳລັບນາງສາວຄົນນັ້ນເຂົາເປັນສາວທ່ຽວກາງຄືນ, ສ່ວນຜົວຂອງຂ້ອຍພຽງແຕ່ເປັນແຂກປະຈຳຮ້ານຂອງເຂົາ

ເບື້ອງຕົ້ນນາງສາວຄົນນັ້ນ ເວົ້າກັບຜົວຂ້ອຍວ່າ: ຄອບຄົວຂອງເຂົາມີພຽງແຕ່ແມ່ລ້ຽງລູກນ້ອຍຜູ້ດຽວ ເຂົາຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເດີນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຕໍ່າຕ້ອຍແບບນີ້. ໃນໄລຍະນັ້ນ, ຜົວຂອງຂ້ອຍໄດ້ສົ່ງເງິນໃຫ້ເຂົາ ເພື່ອຫວັງວ່າຈະໃຫ້ເຂົາປ່ຽນຊີວິດຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ(ຜົວຂ້ອຍເລົ່າສູ່ຟັງ)

ຜົວຂອງຂ້ອຍເລົ່າໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ມີຫຼາຍເທື່ອທີ່ຜົວຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຕືອນໃຫ້ເຂົາປະລະການດຳລົງຊີວິດແບບກາງຄືນ ກັບມາເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີ.ໃນທີ່ສຸດຄວາມຫວັງຂອງຜົວຂ້ອຍທີ່ຢາກຊ່ວຍເຂົາກໍຢຸດ, ພຽງແຕ່ບ່ອນທີ່ວ່າເຂົາບໍ່ຍອມປ່ຽນແປງນັ້ນເອງ.

ເມື່ອຜົວຂອງຂ້ອຍເຫັນວ່າບໍ່ສາມາດຈະປ່ຽນແປງເຂົາໄດ້, ຈຶ່ງໄດ້ຂໍແຍກທາງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງມາພົບກັບຂ້ອຍ, ຂ້ອຍເປັນພະນັກງານລັດ. ນັບແຕ່ມື້ທີ່ພວກຂ້ອຍແຕ່ງງານມາກໍບໍ່ເຫັນເຂົາປະກົດຕົວຈັກເທື່ອເລີຍ. ເຖິງແມ່ນຂ້ອຍມີຜົວແລ້ວ ຂ້ອຍກໍໄດ້ເລົ່າເລື່ອງລາວຂອງເຂົາໃຫ້ຜົວຟັງ.

ພາຍຫຼັງແຕ່ງງານໄດ້ສອງສາມມື້, ຂ້ອຍກໍເຫັນຍິງສາວຄົນດັ່ງກ່າວປະກົດຕົວໃນ ເຟສບຸກ  ແລະ ເລີ່ມກໍ່ກວນຂ້ອຍຕະຫຼອດມາ. ເຂົາເວົ້າວ່າ: ຂ້ອຍຍາດຄົນຮັກຂອງເຂົາ, ແຕ່ຂ້ອຍກໍບໍ່ໂຕ້ຕອບຫຍັງ, ຄິດວ່າຖ້າຫາກຕອບໂຕກັບຄົນແບບນີ້ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ.

ເມື່ອຂ້ອຍເກີດລູກນ້ອຍໄດ້ສອງສາມວັນ, ເຂົາໄດ້ສົ່ງຮູບພາບສອງຄົນກຳລັງລັບນອນນຳກັນຢູ່ເທິງຕຽງມາໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງ.

ບໍ່ສະເພາະແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ເຂົາຍັງໂທລະສັບມາຂູ່ຂ້ອຍຢູ່ບໍ່ເຊົາ, ເຂົາເວົ້າວ່າ: ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ປະກັບຜົວຂ້ອຍເຂົາຈະຈ້າງຄົນມາຂ້າແມ່ລູກພວກຂ້ອຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜົວຂອງຂ້ອຍພະຍາຍາມໄປຊອກຫາເຂົາ ເພື່ອເວົ້າເລື່ອງໃຫ້ຕົກແຕກກັນ ແຕ່ເຂົາກໍຫຼົບຫຼີກ ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນຍັງມີການທ້າຍທາຍຕື່ມອີກ.

ຮ້າຍແຮງໄປກ່ວານັ້ນ, ເຂົາຍັງໄດ້ສ້າງບັນຊີ ເຟສບຸກປອມຂຶ້ນ ໂດຍອອກຊື່ຂອງຂ້ອຍ. ໃນເຟສບຸກເຂົາຂຽນວ່າ: ຂ້ອຍໄປດ່າສອງຄູ່ຜົວເມຍໜຶ່ງ ທີ່ມີທຳນອງວ່າ “ຂໍຢືມມີດເພື່ອເອົາໄປຂ້າຄົນ” ແລະ ກໍເອົາເບີໂທລະສັບຂອງຂ້ອຍໃຫ້ໄປ ອີກດ້ວຍ.

ເມື່ອຮູ້ວ່າຜົວເມຍພວກຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ເຂົາກໍກັບຄືນມາເອົາຮູບພາບໃນອະດີດທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກກັບຜົວຂອງຂ້ອຍລົງໃນ ເຟສບຸກ ໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ເຫັນ.

ນອກຈາກນັ້ນ ເຂົາຍັງໄດ້ໄປຕີສະໜິດກັບໝູ່ຄູ່ຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຂອງຜົວຂ້ອຍ ເອົາຮູບພາບໃນອະດີດຂອງຜົວຂ້ອຍລົງໃນ ເຟສບຸກ ເພື່ອວິຈານໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນວ່າ ຜົວຂອງຂ້ອຍເປັນຄົນເສຍເພແນວໃດໃນອະດີດ.

ພິເສດເຂົາຍັງໄດ້ເອົາຮູບຂອງລູກຂ້ອຍລົງໃນ ເຟສບຸກ ແລະ ດ່າປ້ອຍນິນທາລູກຂອງຂ້ອຍ. ປັດຈຸບັນຂ້ອຍຄົກຢູ່ໃນສະພາບອັນຕະລາຍ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຈະປະໂທລະສັບ ແລະ ເຟສບຸກໄດ້ ເພາະໜ້າທີ່ວຽກງານ.

ປັດຈຸບັນຍັງຫາທາງອອກບໍ່ໄດ້. ຈຶ່ງຂໍຄຳເຫັນນຳທຸກຄົນແດ່ ວ່າຄວນເຮັດແນວໃດດີ ເພາະຂອ້ຍເອງບໍ່ຢາກລາຍງານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເພາະຈະເປັນເລື່ອງໃຫ່ຍ ແລະ ຜົວຂອງຂ້ອຍກໍຈະເສຍໜ້າ. ສະນັ້ນ, ຂໍຄຳແນະນຳໝົດທຸກຄົນແດ່ວ່າເຮັດແນວໃດດີ?

- lattana banner - ເກີດເປັນລົມ ໃນເມື່ອເຫັນ ແຟນເກົ່າຂອງຜົວເອົາຮູບ “ສອງຄົນ…ຢູ່ເທິງຕຽງ ” ລົງໃນ ເຟສບຸກ.
- lattana banner 1 - ເກີດເປັນລົມ ໃນເມື່ອເຫັນ ແຟນເກົ່າຂອງຜົວເອົາຮູບ “ສອງຄົນ…ຢູ່ເທິງຕຽງ ” ລົງໃນ ເຟສບຸກ.
-    AD conten website - ເກີດເປັນລົມ ໃນເມື່ອເຫັນ ແຟນເກົ່າຂອງຜົວເອົາຮູບ “ສອງຄົນ…ຢູ່ເທິງຕຽງ ” ລົງໃນ ເຟສບຸກ.
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!