ພຶດຕິກຳບໍ່ໜ້າຄົບຫາ ທີ່ທ່ານອາດເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ

ພຶດຕິກຳບໍ່ໜ້າຄົບຫາ ທີ່ທ່ານອາດເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ - 77 2 - ພຶດຕິກຳບໍ່ໜ້າຄົບຫາ ທີ່ທ່ານອາດເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ
ພຶດຕິກຳບໍ່ໜ້າຄົບຫາ ທີ່ທ່ານອາດເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ - AGL banner - ພຶດຕິກຳບໍ່ໜ້າຄົບຫາ ທີ່ທ່ານອາດເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ

 

 1. ເວົ້າເຖິງແຕ່ເລື່ອງຂອງຕົນເອງ : ຫລາຍຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ເມື່ອທ່ານສົນໃຈແຕ່ຕົນເອງ, ເວົ້າແຕ່ເລື່ອງຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງຫລາຍເທື່ອກໍຖືເບົາສິ່ງທີ່ຄົນອ້ອມຂ້າງຢາກຈະເວົ້າກັບທ່ານ, ມີຄວາມຄິດທີ່ວ່າຕົນເອງເທົ່ານັ້ນທີ່ສຳຄັນ ຫາກທ່ານມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ ຄົງເຖິງເວລາປ່ຽນແປງຕົນເອງແລ້ວ ເພາະບໍ່ມີໃຜຢາກຄົບຫາກັບຄົນທີ່ສົນໃຈແຕ່ເລື່ອງຂອງຕົນເອງດອກ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ເວົ້າເລື່ອງຂອງພວກເຂົາແດ່.
 2. ສົນໃຈແຕ່ພາຍນອກ ຖືເບົາສິ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃນ : ຮູບລັກພາຍນອກບໍ່ແມ່ນທັງໝົດຂອງຄວາມງົດງາມ ເພາະຄວາມງົດງາມທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນມາຈາກພາຍໃນຈິດໃຈຄົນເຮົາ ເຊິ່ງຄົນທີ່ມີພຶດຕິກຳບໍ່ເພິງປະສົງທີ່ມັກຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແຕ່ຮູບລັກພາຍນອກ ຫາກວ່າທ່ານມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຢູ່ ແລ້ວບໍ່ຍອມປັບປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິແບບນີ້ ລອງແຍງແວ່ນແລ້ວເບິ່ງໃຫ້ເລິກລົງໄປເຖິງພາຍໃນເບິ່ງ ທ່ານອາດຈະເຫັນຄົນເປັນຕາຊັງພາຍໃຕ້ເງົາຂອງແວ່ນນັ້ນກໍເປັນໄດ້.
 3. ມັກແຂ່ງຂັນຢູ່ຕະຫລອດເວລາ : ການເປັນຄົນມັກຂົນຂວາຍຈະເໜືອກ່ວາຄົນອື່ນຢູ່ສະເໝີບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ດີສະເໝີໄປ ມັນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນຄົນບໍ່ໜ້າເຂົ້າຫາ ເພາະທ່ານສົນໃຈໝູ່ຫລາຍກ່ວານີ້, ຄວນປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໄດ້ຢູ່ໃນວິຖີທາງຂອງຕົນເອງແດ່່ ເຊັ່ນ : ຫາກເຂົາກຳລັງກ້າວຂ້າມການຢ້ານຄວາມສູງ ເຊິ່ງປີນໄປໄດ້ແລ້ວ 10 ແມັດ ແທນການເວົ້າດູໝິ່ນວ່າ “ເຮັດໄດ້ເທົ່ານີ້ໜຶ່ງ ຂ້ອຍປີນໄດ້ຕັ້ງ 30 ແມັດແລ້ວ” ໃຫ້ລອງປ່ຽນມາເປັນການເວົ້າໃຫ້ກຳລັງໃຈເຂົາແທນ “ໂອ້ ເຈົ້າເຮັດໄດ້ດີຫລາຍ ຂ້ອຍພູມໃຈໃນໂຕເຈົ້າ ພະຍາຍາມເຂົ້າໄວ້ເດີ້” ຈະດີກ່ວາ.
 4. ເບິ່ງມິດເປັນສັດຕູ : ຄົນເຫລົ່ານີ້ມັກຈະຮູ້ສຶກຢາກແຂ່ງຂັນກັບໝູ່ຕະຫລອດ ແທນທີ່ຈະໂຮມກຸ່ມກັນປົກປ້ອງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ພວກເຂົາຊຳ້ພັດເລືອກຖືເບົາຕໍ່ໝູ່ ແລ້ວຈອບຈະແທງຂ້າງຫລັງ. ໝູ່ບໍ່ແມ່ນສັດຕູ ເພາະພວກເຂົາຢູ່ທີມດຽວກັບທ່ານ.
 5. ຈອບທວງຖາມແຕ່ຄວາມສຳຄັນຂອງຕົນເອງ : ທ່ານຈະກາຍເປັນຄົນບໍ່ໜ້າເຂົ້າໃກ້ຢ່າງຍິ່ງ ຫາກເມົາແຕ່ທວງຖາມວ່າເປັນຫຍັງໝູ່ບໍ່ເຫັນຄ່າຂອງຕົນເອງ ໂຕຢ່າງເຊັ່ນ : ເວລາທີ່ໝູ່ໄປທ່ຽວກັນເອງສອງຄົນແລ້ວລືມຊວນທ່ານ ເຊິ່ງພວກເຂົາເບິ່ງວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ, ແຕ່ທ່ານຊຳ້ພັດບໍ່ພໍໃຈ ໂດຍທີ່ແນວໃດພວກເຂົາກໍຍັງເປັນໝູ່ຂອງທ່ານຄືເກົ່າ ແລະ ຊີວິດພວກເຂົາກໍຍັງຄົງຢູ່ໄດ້ ເຖິງຈະບໍ່ມີທ່ານຢູ່ຮ່ວມນຳກໍຕາມ.
 6. ມັກອອກຄຳສັ່ງ : ໃນກຸ່ມໝູ່ ທຸກຄົນຄວນຈະເທົ່າທຽມກັນ ຫາກທ່ານຕັດສິນໃຈຫຍັງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບກຸ່ມຂອງທ່ານດ້ວຍຕົນເອງສະເໝີ, ອອກຄຳສັ່ງ ແລະ ພະຍາຍາມຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນເຮັດຕະຫລອດເວລາ ສະແດງວ່າທ່ານກຳລັງມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ໜ້າຄົບຫາແລ້ວ.
 7. ບໍ່ຊື່ສັດ : ຄວາມຊື່ສັດເປັນສິ່ງທີ່ໝູ່ທີ່ດີ ແລະ ຄົນທີ່ໜ້າຄົບຫາຄວນມີ, ຄົນທີ່ບໍ່ໜ້າເຂົ້າໃກ້ມັກຈະເປັນຄົນບໍ່ຊື່ສັດ, ມັກຕົວະໄປທຸກເລື່ອງ ເຊິ່ງຢ່າລືມວ່າຄວາມຊື່ສັດນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຜູກມິດ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບຜູ້ຄົນ.
 8. ຫຍາບຄາຍ : ຫາກທ່ານເປັນຄົນທີ່ມີພຶດຕິກຳບໍ່ສຸພາບຢູ່ຕະຫລອດ, ມັກເວົ້າສຽດສີ ຫລື ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຂາຍໜ້າດ້ວຍຄວາມເຫັນຫຍາບຄາຍ ຈົ່ງຢຸດໂດຍໄວ ກ່ອນຈະຖືກໝູ່ຖິ້ມ. ບາງເທື່ອຄົນເຮົາຍ່ອມບໍ່ເຫັນດີກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນ, ແຕ່ມັນບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສະແດງທ່າທາງທີ່ບໍ່ສຸພາບຕໍ່ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງ ເພາະຄົນອື່ນມັກເບິ່ງເຫັນແຕ່ພຶດຕິກຳບໍ່ດີຫລາຍກ່ວາຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ.
 9. ເປັນຄົນເພິ່ງພາອາໄສບໍ່ໄດ້, ແຕ່ຊ້ຳພັດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຢູ່ສະເໝີ : ເມື່ອໝູ່ເດືອດຮ້ອນ ທ່ານຊ່ວຍເຫລືອພວກເຂົາແດ່ຫລືບໍ່ ຫລື ທ່ານຄາວຽກຢູ່ສະເໝີຈົນບໍ່ມີໃຜສາມາດເພິ່ງພາອາໄສທ່ານໄດ້ເລີຍ ຖ້າເປັນແບບນັ້ນ ທ່ານກໍກຳລັງເປັນໝູ່ທີ່ບໍ່ໜ້າຄົບຫາເລີຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຫາກທ່ານເມົາແຕ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຄົນອື່ນ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍສະເໜີໂຕເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອໃຜເລີຍ ກໍບໍ່ມີໃຜຢາກເປັນໝູ່ກັບທ່ານເຊັ່ນດຽວກັນ.
 10. ເບິ່ງໃນໂລກແງ່ຮ້າຍສະເໝີ : ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍບໍ່ແມ່ນຄຸນສົມບັດຂອງຄົນທີ່ໜ້າເຂົ້າໃກ້ ຫາກທ່ານເມົາແຕ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ລົບ, ຄິດ ແລະ ເວົ້າແຕ່ເລື່ອງບໍ່ດີ ໃຫ້ທ່ານລອງປັບປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິໃໝ່ ແລະ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະບໍ່ມີໃຜຢາກເປັນໝູ່ກັບຄົນທີ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ລົບຫລາຍກ່ວາເບິ່ງໂລກໃນແງ່ບວກແນ່ນອນ.
ພຶດຕິກຳບໍ່ໜ້າຄົບຫາ ທີ່ທ່ານອາດເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ພຶດຕິກຳບໍ່ໜ້າຄົບຫາ ທີ່ທ່ານອາດເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ
ພຶດຕິກຳບໍ່ໜ້າຄົບຫາ ທີ່ທ່ານອາດເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ -  AD conten website - ພຶດຕິກຳບໍ່ໜ້າຄົບຫາ ທີ່ທ່ານອາດເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ
ພຶດຕິກຳບໍ່ໜ້າຄົບຫາ ທີ່ທ່ານອາດເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ - lattana banner 1 - ພຶດຕິກຳບໍ່ໜ້າຄົບຫາ ທີ່ທ່ານອາດເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ
ພຶດຕິກຳບໍ່ໜ້າຄົບຫາ ທີ່ທ່ານອາດເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ - lattana banner - ພຶດຕິກຳບໍ່ໜ້າຄົບຫາ ທີ່ທ່ານອາດເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!