ເສດຖະກິດໃນອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 2,7% ໃນປີນີ້

ເສດຖະກິດໃນອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 2,7% ໃນປີນີ້ - Time fo an Adventure 36 - ເສດຖະກິດໃນອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 2,7% ໃນປີນີ້
ເສດຖະກິດໃນອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 2,7% ໃນປີນີ້ - Untitled design - ເສດຖະກິດໃນອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 2,7% ໃນປີນີ້

ເສດຖະກິດຂອງປະເທດກຳລັງພັດທະນາໂດຍລວມ ຈະຂະຫຍາຍຕົວພຽງແຕ່ 0,1% ໃນປີ 2020, ADB

ມະນີລາ, ປີລິບປິນ (18 ມິຖູນາ 2020) ອີງຕາມບົດລາຍງານການຄາດຄະເນຊຸດໃໝ່ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ຈະເຕີບໂຕໜ້ອຍຫຼາຍໃນປີ 2020 ເນື່ອງຈາກມາດຕະການຄວບຄຸມເພື່ອຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸນລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (ພະຍາດ COVID-19) ທີ່ໄດ້ກົດໜ່ວງກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຈາກພາຍນອກອ່ອນໂຕລົງ.

ໃນບົດລາຍງານເພີ່ມເຕີມທີ່ຈັດທຳເປັນປົກກະຕິ ເພີ່ມໃຫ້ແກ່ບົດລາຍງານຕົ້ນຕໍທີ່ຈັດທໍາປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນການພັດທະນາໃນອາຊີປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນ ເມສາ ຜ່ານມາ, ADB ຄາດວ່າ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນປີ 2020 ຈະຢູ່ທີ່ອັດຕາ 0,1% ສຳລັບພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊີຟິກ (ເບິ່ງຕາມຕາຕະລາງ 1). ອັດຕາການເຕີບໂຕດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຫລຸດລົງຈາກອັດຕາ 2,2% ທີ່ໄດ້ຄາດໄວ້ໃນເດືອນເມສາ ແລະ ໄດ້ຄາດໄວ້ວ່າ, ນັບຕັ້ັ້ງແຕ່ປີ 1961 ເປັນຕົ້ນມາ, ການເຕີບໂຕສໍາລັບພາກພື້ນນີ້ຈະຊ້າທີ່ສຸດ. ໃນປີ 2021, ອັດຕາການເຕີບໂຕຄາດວ່າຈະຢູ່ທີ່ 6,2% ຕາມອັດຕາທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນເມສາ. ລະດັບຂອງຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນຂອງປີ 2021 ຈະຍັງຄົງຕໍ່າກ່ວາສິ່ງທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ ແລະ ຕໍ່າກ່ວາບັນດາທ່າອ່ຽງຕ່າງໆກ່ອນເກີດວິກິດການ.

ໂດຍບໍ່ລວມເອົາບັນດາປະເທດເສດຖະກິດໃໝ່ໆເຊັ່ນ: ຮົງກົງຂອງຈີນ, ສາທາລະນະລັດເກົາຫລີ, ສິງກະໂປ, ແລະ ໄຕ້ ຫວັນຂອງຈີນ, ເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໂດຍລວມ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວທີ່ອັດຕາ 0,4% ໃນປີນີ້ ແລະ ຈະເຕີບໂຕທີ່ອັດຕາ 6,6% ໃນປີ 2021.

ທ່ານ ຢາຊູຍູກິ ສະວາດະ, ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງ ADB ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ເຖິງແມ່ນວ່າ ມາດຕະການປິດເມືອງຈະຄ່ອຍໆຜ່ອນຄາຍ ແລະ ບາງກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດກໍ່ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນກິດຈະການຄືນໃນສະພາບປົກກະຕິແບບໃໝ່ ແຕ່ເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊີຟິກໃນປີນີ້ ຈະສືບຕໍ່ຮູ້ສຶກເຖິງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຫັນການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຈະສູງຂຶ້ນສໍາລັບພາກພື້ນໃນປີ 2021, ການຄາດການນີ້ ຕົ້ນຕໍແມ່ນເນື່ອງຈາກຕົວເລກທີ່ຫຼຸດລົງໃນປີນີ້ ແລະ ນີ້ຈະບໍ່ຟຶ້ນໂຕໄວຄືຕອນຖົດຖອຍ (ຫລື V-shape recovery). ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆຄວນຮອງຮັບດ້ວຍ ມາດຕະການທາງນະໂຍບາຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຈາກສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຈະບໍ່ມີການລະບາດເກີດຂຶ້ນຊໍ້າອີກ”

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບການຄາດຄະເນຍັງຢູ່ດ້ານລົບ. ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ອາດຈະເຫັນເຖິງ ການກັບມາແຜ່ລະບາດອີກຫຼາຍໆຄັ້ງໃນໄລຍະຂ້າງໜ້າ ແລະ ໜີ້ສິນພາກລັດ ແລະ ວິກິດການທາງການເງິນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ຍັງມີຄວາມສ່ຽງໃນການເພີ່ມລະດັບຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ (ສປຈີນ).

ອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ເສດຖະກິດຈະເຕີບໂຕຄາດວ່າຈະຢູ່ທີ່ອັດຕາ 1,3% ໃນປີ 2020 ຊຶ່ງເປັນອະນຸພາກພື້ນດຽວທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນປີນີ້. ພ້ອມນັ້ນ, ການຂະຫຍາຍຕົວໃນປີ 2021​ ຈະໄດ້ຮັບການຟຶ້ນໂຕທີ່ອັດຕາ 6,8%. ການເຕີບໂຕໃນ ສປຈີນ ແມ່ນຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕທີ່ອັດຕາ 1,8% ໃນປີນີ້ ແລະ 7,4% ໃນປີ 2021, ເມື່ອທຽບກັບອັດຕາທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນ ເມສາ ທີ່ 2,3% ແລະ 7,3% ຕາມລໍາດັບ.

ເສດຖະກິດໃນອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 2,7% ໃນປີນີ້ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ເສດຖະກິດໃນອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 2,7% ໃນປີນີ້

ຖືກກະທົບດ້ວຍການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ພາກພື້ນອາຊີກາງ ແມ່ນຄາມວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 3,0% ໃນປີ 2020 ເມື່ອທຽບກັບອັດຕາການເຕີບໂຕ 4,1% ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນເມສາ. ຄາດໜາຍການເຕີບໂຕສໍາລັບປີ 2021 ແມ່ນໄດ້ຖືກປັບລົງມາທີ່ອັດຕາ 4,9% ຈາກ 6,0%. ເສດຖະກິດຂອງອິນເດຍ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 4,0% ໃນປີງົບປະມານ 2020 ຊຶ່ງສິ້ນສຸດໃນວັນທີ່ 31 ມີນາ 2021 ກ່ອນທີ່ຈະສືບຕໍ່ເຕີບໂຕທີ່ອັດຕາ 5,0% ໃນປີງົບປະມານ 2021.

ກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດໃນອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 2,7% ໃນປີນີ້ ກ່ອນທີ່ຈະເຕີບໂຕເພີ່ມຂື້ນທີ່ອັດຕາ 5,2% ໃນປີ 2021. ການຫົດໂຕລົງແມ່ນຄາດວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນກັບບັນດາປະເທດເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກມາດຕະການຄວບຄຸມ ກະທົບກັບການລົງທຶນ ແລະ ການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ ລວມທັງອິນໂດເນເຊຍທີ່ມີອັດຕາການເຕີບໂຕຖົດຖອຍລົງມາທີ່ -0,5%, ຟີລິບປິນ -3,8% ແລະ        ໄທ -6,5%. ຫວຽດນາມແມ່ນຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕທີ່ອັດຕາ 4,1% ໃນປີ 2020. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ນັ້ນແມ່ນ 0,7% ຈຸດ ຕໍ່າກ່ວາການຄາດຄະເນຂອງ ADB ໃນເດືອນເມສາ ຊື່ງມັນເມ່ນການເຕີບໂຕທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້.​

ກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດໃນອະນຸພາກພື້ນອາຊີກາງ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 0,5% ເມື່ອທຽບກັບອັດຕາການເຕີບໂຕ 2,8% ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນເມສາ ເນື່ອງຈາກການລົບກວນທາງການຄ້າແລະລາຄານໍ້າມັນຕໍ່າລົງ. ການເຕີບໂຕແມ່ນຄາດວ່າຈະຟື້ນໂຕທີ່ອັດຕາ 4,2% ໃນໃນປີ 2021.

ການໄຫຼວຽນຂອງການຄ້າທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ການຫລຸດລົງຕົວເລກຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຄາດຄະເນອັດຕາເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດໃຫ້ຫຼຸດລົງ ສຳລັບອະນຸພາກພື້ນປາຊີຟິກ. ເສດຖະກິດຂອງປະເທດອະນຸພາກພື້ນປາຊີຟິກ ໂດຍລວມ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 4,3% ໃນປີ 2020 ກ່ອນທີ່ການເຕີບໂຕຈະສູງຂຶ້ນທີ່ອັດຕາ 1,6% ໃນປີ 2021.

ສະພາບເງິນເຟີ້ຂອງປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາໂດຍລວມ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຢູ່ທີ່ອັດຕາ 2,9% ໃນປີ 2020 ຊຶ່ງຫຼຸດລົງຈາກອັດຕາ 3,2% ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນເມສາ, ເປັນຜົນສະທ້ອນມາຈາກປັດໃຈຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ລາຄານໍ້າມັນຕໍ່າລົງ. ໃນປີ 2021, ສະພາບເງິນເຟີ້ແມ່ນຄາດວ່າຈະບັນເທົາຂຶ້ນທີ່ອັດຕາ 2,4%.

ເສດຖະກິດໃນອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 2,7% ໃນປີນີ້ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເສດຖະກິດໃນອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 2,7% ໃນປີນີ້
ເສດຖະກິດໃນອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 2,7% ໃນປີນີ້ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເສດຖະກິດໃນອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງມາທີ່ອັດຕາ 2,7% ໃນປີນີ້
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!