ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ - b7168a28 62c8 4ff7 aeb7 687188547270 - ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ - kitchen vibe - ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ

ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາຄັ້ງທີ IX ທີຫາກໍສຳເລັດລົງໃນວັນທີ 25 ພະຈິກນີ້, ໄດ້ລົງປະຊາມະຕິເປັນເອກະສັນກັນ ຮັບຮອງເອົາ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ( 2021 ຮອດ 2025) ໃນນີ້ ໄດ້ກໍານົດ 8 ເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນຄື:

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ - cdf57848 1a90 46ca 843a 72302e6f1826 300x200 - ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ

1/. ຢຶດໝັ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ້ານ ແລະ ມີຫລັກການຂອງພັກໃຫ້ລົງເລິກເຖິງຖອງ, ປັບປຸງການກໍ່ສ້າງພັກໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນ-ວິທີການນໍາພາ.

2/. ບໍາລຸງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ພ້ອມທັງສ້າງພະນັກງານສືບທອດປ່ຽນແທນ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ - 3 1 300x200 - ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ

3/.ປັບປຸງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທັກສະດ້ານການສິດສອນຂອງຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ;

4/. ສະໜອງການສຶກສາຫລັງຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍສະເພາະໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ແລະ ສະໜັບສະໜູນບັນດາບູລິມະສິດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ IXໃຫ້ບັນລຸຜົນ.

5/. ສ້າງຄວາມກົມກຽວກັນລະຫວ່າງທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ສະມາຊິກພັກໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພື່ີອໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.

6/. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນທຸກລະດັບ ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍຜ່ານການສ້າງຄວາມກົມກຽວກັນລະຫວ່າງ ໜ້າທີ່, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

7/.ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍສຸມໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ຍັງດ້ອຍໂອກາດ.

8/. ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນການກິລາ-ກາຍະກໍາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ເທື່ອລະກ້າວ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ - 4e402430 433b 4cd8 94c4 aca45b5e5303 300x200 - ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ - 5 - ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ - 4 - ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ - 3 - ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດ 8 ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນ