ງານສໍາມະນາ ຄວາມສໍາຄັນຂອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການພັດທະນາລະບົບດິຈິຕອນ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້, ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ໄດ້ຈັດສໍາມະນາ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ Solutions for Asia ປະເທດ ສິງກະໂປ ໃນຫົວຂໍ້: ຄວາມສໍາຄັນຂອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການພັດທະນາລະບົບດິຈິຕ໋ອນ…