ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງ ຮອງຄະນະກຳມະການຈັດງານບຸນປະເພນີຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນທີ່ຫລວງພະບາງ ສົ່ງໜັງສືຂໍຄຳເຫັນຈາກ 3 ພາກສ່ວນ

ວັນທີ 29 ສິງຫາ 2022 ນີ້ ທ່ານ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງ ຮອງຄະນະກຳມະການຈັດງານບຸນປະເພນີຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນທີ່ຫລວງພະບາງ ໄດ້ ສົ່ງໜັງສືສະເໜີເຖິງທ່ານ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ , ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຫລວງພະບາງ ເລື່ອງ: ຂໍການປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ຄູ່ເຮືອຊ່ວງຊີງເອົາຊະນະເລີດລະຫວ່າງເຮືອນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກັບ ເຮືອຊ່ວງແຂວງໄຊຍະບູລີ…