ພະແນກແຮງງານ ແຂວງວຽງຈັນ ແຈ້ງຮັບສະໝັກແຮງງານລາວເມືອງໂພນໂຮງ ໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການຢູ່ ສ.ເກົາຫລີ

ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ອອກແຈ້ງການ ມາຍັງຫ້ອງການ ຮສສ ເມືອງ ໂພນໂຮງ ຊາບວ່າ: ເມືອງ ອຶມຊອງ, ຢ່າງຈູ ແລະ ຈອງຈູ ສ.ເກົາຫລີ ໄດ້ສະແດງເຈດຈໍານົງໃນການນໍາໃຊ້ແຮງງານລາວ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກ ຕາມລະດູການ ຈໍານວນ…