ສປປ ລາວ ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ! ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +1.076 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +1 ຄົນ

ສປປ ລາວ ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ! ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +1.076 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +1 ຄົນ - kitchen vibe - ສປປ ລາວ ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ! ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +1.076 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +1 ຄົນ

ສປປ ລາວ ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ! ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +1.076 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +1 ຄົນ - 4 - ສປປ ລາວ ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ! ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +1.076 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +1 ຄົນ
ສປປ ລາວ ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ! ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +1.076 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +1 ຄົນ - 5 - ສປປ ລາວ ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ! ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +1.076 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +1 ຄົນ
ສປປ ລາວ ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ! ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +1.076 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +1 ຄົນ - 3 - ສປປ ລາວ ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ! ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +1.076 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +1 ຄົນ