ລາວດໍາເນີນຫລາຍນະໂຍບານເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບ​ເງິນຕາ

- lao kip - ລາວດໍາເນີນຫລາຍນະໂຍບານເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບ​ເງິນຕາ
- Untitled design - ລາວດໍາເນີນຫລາຍນະໂຍບານເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບ​ເງິນຕາ

ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນ​ເງິນຕາໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ຜ່ານມາເຫັນວ່າມີ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຫລາຍ​ດ້ານ ​ເປັນຕົ້ນຄວາມ​ຜັນ​ຜວນ​ຂອງ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ, ລາຄາ​ຮຸ້ນຢູ່​ຕະຫລາດ​ສາກົນບວກ​ກັບ​ສະພາບ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ທາງ​ດ້ານ​ງົບປະມານ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຢ່າງ​ຂາດ​ຕົວ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ບໍ່​ໜ້ອຍ​ຕໍ່​ການ​ຮັກສາ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເງິນຕາ​ຢູ່ປະເທດເຮົາ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ການ​ຫລຸດ​ລົງ​ຂອງ​ລາຄາ​ນ້ຳມັນ​ໄດ້​ເປັນ​​ໂອກາດ​ທີ່​ດີ​ໃນ​ການ​ຮັກສາ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ລາຄາ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ.

ຈາກ​ສະພາບ​ດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ນະ​ໂຍບາຍ​ເງິນຕາ​ແບບ​ຜ່ອນຄາຍດ້ວຍ​ການ​ອັດ​ສີດ​ເງິນ​ເຂົ້າສູ່​ລະບົບ​ເສດຖະກິດ​ຜ່ານ​ສິນ​ເຊື່ອ​ເພື່ອ​ຊຸກຍູ້​ການ​ຜະລິດ, ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ​ແລະ ລ່ວງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ, ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ນຳ​​ໃຊ້​ເຄື່ອງມື​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ພື້ນຖານ​ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ອັດຕາ​ສ່ວນ​ເງິນ​ແຮ​ຝາກ​ບັງຄັບ, ສືບ​ຕໍ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ກຳນົດ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ສະກຸນ​ເງິນ​ກີບ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ກຳນົດ​ສ່ວນຕ່າງ​ລະຫວ່າງ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ເງິນ​ກູ້ ​ແລະ ​ເງິນ​ຝາກ​ສະ​ເລ່ຍ ບໍ່​ເກີນ 4% ແລະ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ນ​ະ​ໂຍບາຍ​ອັດຕາ​​ແລ​ກປ່ຽນນັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ​ໄດ້​ກຳນົດ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ອ້າງ​ອີງ​ແຕ່​ລະ​ວັນ, ພ້ອມທັງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ​ດັດສົມ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ລາຍ​ຍ່ອຍ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ສະ​ເໜີ​ຊື້​ເງິນຕານຳ​ລະບົບ​ທະນາຄານ ​ແລະ ລູກ​ຄ້າ​ລາຍ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ງວດໆ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ຄືນ​ໃຫ້​ແກ່​ສັງຄົມໂດຍ​ຜ່ານ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້​ຊີ້ນຳ​ໃຫ້​ທະນາຄານ​ປະຕິບັດ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິ​ນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ, ພ້ອມ​ທັງ​ໄດ້​ຕິດຕາມ​ກະ​ແສ​ເງິນ​ໄຫລ​ເຂົ້າ-ອອກ​ຜ່ານ​ລະບົບ​ທະນາຄານ, ອະນຸຍາດ​ນຳ​ເຂົ້າ-ສົ່ງ​ອອກ​ຄຳ​ແທ່ງ, ຢັ້ງຢືນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າທຶນ ​ແລະ ອະນຸ​ຍາດ​ການ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ​ເອກະ​ຊົນ, ພ້ອມ​ນີ້ກໍ​ໄດ້​ຈັດຕັ້ງສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເງິນ​ກີບດ້ວຍ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ລະບຽບ​ການ​ໃຫ້​ສັງຄົມ​ໄດ້​ຮັບ​ຊາບ ​ແລະ ຊຸກຍູ້​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ຫັນ​ເປັນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຊຳລະ​ສະ​ສາງ​ຜ່ານ​ລະບົບ​ທະນາຄານ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ.

ສ່ວນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ກໍ​ໄດ້​ມີ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຄື:(1) ໄດ້​ກຳນົດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ໃໝ່ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງຕັ້ງທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ໃໝ່​ໃຫ້​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຮັດກຸມ​ກວ່າ​ເກົ່າ, ກຳນົດ​ໃຫ້​ທະນາຄານ​ຖື​ຮຸ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່າ 51% ຂອງ​ທຶນ​ຈົດ​ທະບຽນ. (2) ນະ​ໂຍບາຍ​ການຈັດ​ສັນໜີ້​ສຳລັບ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ປ່ອຍ​ສິນ​ເຊື່ອ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ໂຄງລ່າງ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ລັດ. (3) ນະ​ໂຍບາຍ​ໃຫ້​ບັນດາ​ສາຂາ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລະດົມ​ທຶນ​ຈາກ​ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຕົນ ​ແລະ ທະນາຄານ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ​​ເຂົ້າມາ​ໃນ ສປປ ລາວ. (4) ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທຶນ​ຈົດ​ທະບຽນ​ຂອງ​ຕົນ​ເພື່ອ​ປ່ອຍ​ສິນ​ເຊື່ອ. (5) ປັບປຸງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ສະໜອງ​ເງິນ​ກູ້​ເປັນ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໃຫ້​ເໝາະ​ສົມ​ຢືດຢຸ່ນເພື່ອ​ຊຸກຍູ້​ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ ແລະ (6) ຢຸດຕິ​ຊົ່ວຄາວ ການ​ອອກ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​​ສ້າງຕັ້ງສະ​ຖາບັນ​ການ​ເງິນ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ​ຮອດ​ປີ 2019. ນອກ​ນີ້ຍັງ​ໄດ້​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ເປັນ​ເຈົ້າການ​ພັດທະນາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ສິນ​ເຊື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຫລາກ​ຫລາຍ ​ແລະ ປັບປຸງ​ກົນ​ໄກ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫ​ລ່ງທຶນ​ຂອງ​ຫົວໜ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ​ແລະ ກາງ, ພ້ອມ​ທັງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ່​ໃຫ້​ອັດຕາ​ສ່ວນ​ໜີ້ NPLs ​ເກີນ 3% ຂອງ​ຍອດ​ສິນ​ເຊື່ອ​ທັງ​ໝົດ ແລະ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ສາມາດ​ບັນລຸ​ຕາມ​ຄາດໝາຍ​ທີ່​ມະຕິ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ໃນ​ປີ 2017 ຄື​: ສາມາດ​ຮັບປະກັນ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເງິນຕາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃຫ້​ໝັ້ນທ່ຽງ​ໃນ​ລະດັບ​ດີ​ສົມຄວນ, ອັດຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ຕໍ່າ​ສະ​ເລ່ຍ 1,45% (​ແຜນການ​ບໍ່​ເກີນ 5%), ປະລິມານ​ເງິນ (M2) ຂະຫຍາຍຕົວ​ສະ​ເລ່ຍໃນ​ລະດັບ 16,39% ທຽບ​ໃສ່​ໄລຍະ​ດຽວ​ກັນ​ປີຜ່ານມາ (​ແຜນການ​ບໍ່​ເກີນ 20% ຕໍ່​ປີ), ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນ​ກີບ​ທຽບ​ກັບ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ​ອ່ອນ​ຄ່າ 0,66% ​ແລະ ​ເງິນ​ກີບ​ທຽບ​ໃສ່​ເງິນ​ບາດ​ອ່ອນ​ຄ່າ 5,45%(​ແຜນການ​ແມ່ນ​ເໜີງ​ຕີງ​ຢູ່​ໃນ​ກອບ + ຫລື – 5% ທຽ​ບ​ໃສ່​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະກຸນ​ຫລັກ), ຄັງ​ສຳຮອງ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ກຸ້ມ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ໄດ້ 4,14 ​ເດືອນ (​ແຜນການ​ບໍ່​ຫລຸດ 5 ​ເດືອນ), ຍອດ​ເງິນ​ຝາກ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ແມ່ນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນຮອດ​ເດືອນ 6 ຂອງປີ 2017 ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ 70.024,90 ຕື້ກີບ ​ເທົ່າ​ກັບ 54% ຂອງ GDP (​ແຜນການ​ປີ 2017 ​ແມ່ນ 57% ຂອງ GDP), ຍອດ​ສິນ​ເຊື່ອ​ຂອງທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ 69.699,92 ຕື້ກີບ​ເທົ່າ​ກັບ 48,78% ຂອງ GDP (​ແຜນການປີ 2017 ​ແມ່ນ 54% ຂອງ GDP). ສິນ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ແຍກ​ຕາມ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຄື: ຂະ​ແໜງ​ອຸດສາຫະກຳ​ກວມ 24,78% ຂອງ​ສິນ​ເຊື່ອ​ທັງ​ໝົດ, ຮອງ​ມາ​ແມ່ນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຄ້າ 19,2%, ​ກໍ່ສ້າງ​ 12,58%, ​ບໍລິການ 9,07%, ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ 8,91%, ​ຫັດຖະກຳ​ 4,28%, ​ຂົນ​ສົ່ງ 2,33%, ​ປະກອບ​ວັດຖຸ ​ແລະ ​ເຕັກນິກ 1,88% ແລະ ຂະ​ແໜງ​ອື່ນໆ 17,16%, ສ່ວນອັດຕາ​ສ່ວນ​ໜີ້​ບໍ່​ເກີດ​ດອກອອກ​ຜົນ (NPL) ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ 3,25% ຂອງ​ຍອດ​ສິນ​ເຊື່ອ​ທັງ​ໝົດ (​ແຜນການ​ບໍ່​ເກີນ 3%).

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ລາວດໍາເນີນຫລາຍນະໂຍບານເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບ​ເງິນຕາ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວດໍາເນີນຫລາຍນະໂຍບານເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບ​ເງິນຕາ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວດໍາເນີນຫລາຍນະໂຍບານເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບ​ເງິນຕາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!