5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສບສ ວາງເປົ້າໝາຍຍົກລະດັບບານສົ່ງລາວ ໃຫ້ມີລີກອາຊີບ

5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສບສ ວາງເປົ້າໝາຍຍົກລະດັບບານສົ່ງລາວ ໃຫ້ມີລີກອາຊີບ - 375981600 800083628786114 7588716763934162070 n e1694678305827 - 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສບສ ວາງເປົ້າໝາຍຍົກລະດັບບານສົ່ງລາວ ໃຫ້ມີລີກອາຊີບ
5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສບສ ວາງເປົ້າໝາຍຍົກລະດັບບານສົ່ງລາວ ໃຫ້ມີລີກອາຊີບ - kitchen vibe - 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສບສ ວາງເປົ້າໝາຍຍົກລະດັບບານສົ່ງລາວ ໃຫ້ມີລີກອາຊີບ
5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສບສ ວາງເປົ້າໝາຍຍົກລະດັບບານສົ່ງລາວ ໃຫ້ມີລີກອາຊີບ - 375981600 800083628786114 7588716763934162070 n e1694678305827 - 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສບສ ວາງເປົ້າໝາຍຍົກລະດັບບານສົ່ງລາວ ໃຫ້ມີລີກອາຊີບ
ສະຫະພັນກິລາບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຫຼື ສບສ ວາງທິດທາງແຜນການໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ (2024-2028) ຈະສຸມໃສ່ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາກິລາບານສົ່ງລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນກິລາບານສົ່ງອາຊີບໂດຍການສ້າງບານສົ່ງລາວລີກ, ພັດທະນາກິລາບານສົ່ງລາວ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ້າວສູ່ລະດັບສາກົນ ແລະ ກ້າວສູ່ສະຫະພັນບານສົ່ງ ລະດັບ 2 (National Federation Category II) ໃນການຈັດລະດັບຂອງສະຫະພັນບານສົ່ງສາກົນ (FIVB).
ທ່ານ ຈັນສະໝອນ ຜ່ອງຈັນທາ ປະທານສະຫະພັນບານສົ່ງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສະເໜີພາບລວມແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາບານສົ່ງແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ (2024-2028) ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານ ສບສ ຊຸດທີ Vl ປະຈຳປີ 2023 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສບສ ໄດ້ວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ວິໄສທັດສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ໄວໜຸ່ມເອົາໃຈໃສ່ສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ພາລະກິດເຮັດໃຫ້ກິລາບານສົ່ງກາຍເປັນກິລາທີ່ຫຼິ້ນ ແລະ ເບິ່ງຫຼາຍ ທີ່ສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍ ເຮັດໃຫ້ກິລາບານສົ່ງ ເປັນກິລາຍອດນິຍົມ ໃນສັງຄົມລາວ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການພັດທະນາກິລາບານສົ່ງລາວໃຫ້ກາຍເປັນກິລາບານສົ່ງອາຊີບ ໂດຍການສ້າງບານສົ່ງລາວລີກ, ພັດທະນາກິລາບານສົ່ງລາວໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ້າວສູ່ລະດັບສາກົນ ແລະ ກ້າວສູ່ສະຫະພັນບານສົ່ງ ລະດັບ 2 (National Federation Category II) ໃນການຈັດລະດັບຂອງສະຫະພັນບານສົ່ງສາກົນ (FIVB).
ສຳລັບແຜນພັດທະນາກິລາບານສົ່ງ ແບບຍືນຍົງ, ຕໍ່ເນື່່ອງ ແລະ ເປັນລະບົບ 2024-2028 ຈະສຸມໃສ່ຍົກສູງລະບົບການບໍລິຫານສະຫະພັນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ, ສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການດຳເນີນງານ, ສ້າງລະບົບການເກັບກຳສະຖິຕິ ແລະ ລົງທະບຽນສະໂມສອນ ແລະ ນັກກິລາ, ການປະສານງານລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະສະຫະພັນບານສົ່ງແຂວງ.
ເພື່ອການພັດທະນາກິລາບານສົ່ງແບບຍືນຍົງ ຈະສຸມໃສ່ການພັດທະນາຂັ້ນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ, ຂັ້ນວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຂັ້ນສະໂມສອນ ຊຶ່ງຈະຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາບານສົ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ, ຂັ້ນວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ຂັ້ນສະໂມສອນ-ບານສົ່ງລາວ ລີກ ແລະ ການແຂ່ງຂັນລະດັບສາກົນ ໂດຍສະເພາະລະດັບອາຊີ/ອາຊຽນ ພ້ອມທັງຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາທິມຊາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຢ່າງມີເປົ້າໝາຍ ໂດຍສະເພາະຈະຮ່ວມແຂ່ງຂັນງານກິລາຊີເກມ ຄັ້ງທີ 33 ຫຼື SEA Game 2025 ທັງກິລາໃນຮົ່ມ ແລະ ຫາດຊາຍ ທັງສອງປະເພດ ຍິງ-ຊາຍ ລວມເຖິງການແຂ່ງຂັນ SEA Game 2027 ແລະ ການແຂ່ງຂັນລະດັບອາຊີ ຫຼື ລາຍການ Asian Volleyball Confederation (AVC), ສ້າງເງື່ອນໄຂພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ມວນຊົນຫັນມາຫຼິ້ນບານສົ່ງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮ່ວມມືກັບບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໂມສອນທີ່ມີທ່າແຮງເພື່ອປັບປຸງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ເດີ່ນຮ່ວມກັນ ອຸປະກອບໂດຍສະເພາະບານໃຫ້ແກ່ ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໂມສອນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຄູຝຶກ ແລະ ກຳມະການຕັດສິນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃນລະດັບຄູຝຶກນັກຮຽນ, ຄູຝຶກສະໂມສອນ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດ, ສ້າງມາດຕະຖານຄູຝຶກຂອງ ສະຫະພັນ LVF I, II ແລະ III, ກຳມະການລະດັບນັກຮຽນ, ສະໂມສອນ ແລະ AVC, ສ້າງມາດຕະຖານກຳມະການຂອງສະຫະພັນ LVF ລະດັບ I, II ແລະ III ເພື່ອພັດທະນາເປັນກຳມະການ AVC ແລະ FIVB, ຈະສ້າງກິລາບານສົ່ງຍອດນິຍົມໃນເທດສະການຕ່າງໆ ແລະ ຈະປັ້ນນັກກິລາບານສົ່ງດາວເດັ້ນຂຶ້ນເພື່ອເປັນສີສັນຂອງກິລາດັ່ງກ່າວ, ສືບຕໍ່ການພົວພັນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍການຮ່ວມມືສະຫະພັນບານສົ່ງແຂວງ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທຸລະກິດ ໃນການຈັດງານແຂ່ງຂັນປະຈຳແຂວງ, ຈັດແຂ່ງຂັນ ຕ່າງໜ້າແຂວງ ແລະ ຊີງແຊ໋ມລະດັບພາກຕ່າງໆ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສບສ ວາງເປົ້າໝາຍຍົກລະດັບບານສົ່ງລາວ ໃຫ້ມີລີກອາຊີບ - 5 - 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສບສ ວາງເປົ້າໝາຍຍົກລະດັບບານສົ່ງລາວ ໃຫ້ມີລີກອາຊີບ
5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສບສ ວາງເປົ້າໝາຍຍົກລະດັບບານສົ່ງລາວ ໃຫ້ມີລີກອາຊີບ - 4 - 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສບສ ວາງເປົ້າໝາຍຍົກລະດັບບານສົ່ງລາວ ໃຫ້ມີລີກອາຊີບ
5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສບສ ວາງເປົ້າໝາຍຍົກລະດັບບານສົ່ງລາວ ໃຫ້ມີລີກອາຊີບ - 3 - 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສບສ ວາງເປົ້າໝາຍຍົກລະດັບບານສົ່ງລາວ ໃຫ້ມີລີກອາຊີບ