8 ວິທີລ້ຽງລູກ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໃຫ້ລູກນ້ອຍ

-             1111 - 8 ວິທີລ້ຽງລູກ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໃຫ້ລູກນ້ອຍ
- kitchen vibe - 8 ວິທີລ້ຽງລູກ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໃຫ້ລູກນ້ອຍ

ວິທີສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໃຫ້ກັບລູກ ໃຫ້ເຂົາເຕີບ​ໃຫຍ່ເປັນຄົນທີ່ກ້າຫານ, ກ້າເຮັດ, ກ້າຕັດສິນໃຈ ເປັນສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ສາມາດຊ່ວຍສົ່ງເສີມເຂົາໄດ້ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆດັ່ງນີ້:

ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາສາມາດໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮູ້ສຶກກັງວົນ ຫຼື ຢ້ານສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າມາ ​ເຊິ່ງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງຈະສາມາດລວມໄປເຖິງຄວາມພາກພູມໃຈໃນຕົນເອງ ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີການສະສົມມາຕັ້ງແຕ່ໄວເດັກ ໂດຍເດັກທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ ຈະສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະຖານະການໃຫມ່ໆໃນສັງຄົມໄດ້, ມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ຄວາມກົດດັນ, ຄວາມຄຽດ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງໃນຊີວິດໄດ້ດີ ຮູ້ຈັກວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ, ເປັນຄົນເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ​ເຊິ່ງຕ່າງຈາກເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ ມັນເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ຂີ້ຢ້ານ, ວິຕົກກັງວົນ ແລະ ເກີດຄວາມຄຽດຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດໄດ້ງ່າຍ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 8 ວິທີລ້ຽງລູກ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໃຫ້ລູກນ້ອຍ

ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນຈົ່ງພະຍາຍາມທີ່ຈະຝຶກສອນໃຫ້ລູກຂອງຕົນເອງເຕີບ​ໃຫຍ່ເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ, ເປັນຄົນກ້າຄິດ, ກ້າຕັດສິນໃຈ ແລະ ກ້າຜະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ສິ່ງແປກໃຫມ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ ເພື່ອທີ່ເຂົາຈະສາມາດໃຊ້ຊີວິດໃນອະນາຄົດໄດ່ຢ່າງມີຄວາມສຸກ, ສາມາດເພິ່່ງພາຕົນເອງໄດ້ນັ້ນ ເຂົາຕ້ອງຮູ້ສຶກວ່າຕົວເຂົາດີພໍ ແລະ ທີ່ຍອມຮັບຂອງພໍ່ແມ່ ເຂົາຈຶ່ງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັບຕົວເອງ. ດັ່ງນັ້ນ ພໍ່ແມ່ຈຶ່ງຄວນສົ່ງເສີມ ແລະ ປູກຝັງລັກສະນະນິໄສ ລວມເຖິງເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈໃຫ້ກັບລູກຕັ້ງແຕ່ທຳ​ອິດ ພ້ອມທັງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ, ສະໜັບສະໜູນພຶດຕິກໍາດ້ານບວກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລູກເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຕາມຄວາມສົນໃຈ ໂດຍມີຜູ້ໃຫຍ່ຄ່ອຍເບິ່ງແຍງ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໃຫ້ກັບລູກໄດ້ດ້ວຍ 8 ວີທີຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ລູກເປັນ

-             1 - 8 ວິທີລ້ຽງລູກ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໃຫ້ລູກນ້ອຍ

 1. ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກ

-             11 - 8 ວິທີລ້ຽງລູກ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໃຫ້ລູກນ້ອຍ

 1. ສະແດງຄວາມຮັກໃຫ້ລູກເຫັນຢູ່ສະເໝີ

-             22 - 8 ວິທີລ້ຽງລູກ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໃຫ້ລູກນ້ອຍ

 1. ສອນລູກໃຫ້ຄິດບວກ

 1. ໃຫ້ລູກຮຽນເຮັດຫຍັງດ້ວຍຕົວເອງ

-             33 - 8 ວິທີລ້ຽງລູກ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໃຫ້ລູກນ້ອຍ

 1. ໃຫ້ລູກຊ່ວຍເຮັດວຽກໃນເຮືອນ (ສິ່ງທີ່ເຂົາສາມາດເຮັດຊ່ວຍໄດ້)

 

 1. ໃຫ້ລູກຮຽນຮູ້ຈາກຂໍ້ຜິດພາດຂອງຕົວເອງ

-             44 - 8 ວິທີລ້ຽງລູກ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໃຫ້ລູກນ້ອຍ

 1. ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ກັບລູກ
- 4 - 8 ວິທີລ້ຽງລູກ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໃຫ້ລູກນ້ອຍ
- 3 - 8 ວິທີລ້ຽງລູກ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໃຫ້ລູກນ້ອຍ
- 5 - 8 ວິທີລ້ຽງລູກ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໃຫ້ລູກນ້ອຍ