12 ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ດີ-ອິກຄິວສູງ ພໍ່ແມ່ສ້າງໄດ້

- Image - 12 ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ດີ-ອິກຄິວສູງ ພໍ່ແມ່ສ້າງໄດ້
- kitchen vibe - 12 ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ດີ-ອິກຄິວສູງ ພໍ່ແມ່ສ້າງໄດ້

ຈະວ່າໄປແລ້ວ ລະດັບສະຕິປັນຍາຈະດີ ຫຼື ດ້ອຍ ສ່ວນໜຶ່ງຂຶ້ນຢູູ່ກັບພັນທຸກໍາ ຫຼື ຢືນ ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ເວົ້າງ່າຍໆ ຖ້າພໍ່ແມ່ສະຫຼາດຍ່ອມມີໂອກາດສູງທີ່ລູກຈະສະຫຼາດໄດ້ເຊັ່ນກັນ ​ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງຂອງພັນທຸກໍາທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ແຕ່ກໍຍັງມີປັດໄຈອື່ນໆປະກອບນຳເຊັ່ນ: ການໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ພຽງພໍຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບ​ໃຫຍ່ຂອງສະໝອງນັບແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ ແລະ ຕະຫຼອດໄວເດັດ ບວກກັບໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນຢ່າງເໝາະສົມ

ຈິດຕະແພດເດັກ ແລະ ໄວລຸ້ນ ໂຮງໝໍທີ່ປະເທດໄທໄດ້ໃຫ້ເຄັດລັບການສ້າງລູກຮັກໃຫ້ດີ ແລະ ມີອິກຄິວ ຫຼືຄວາມສະຫຼາດທາງອາລົມທີ່ສູງ ໄວ້ 12 ຂໍ້

 1. ໃຫ້ຄວາມຮັກ: ເປັນຂໍ້ທໍາອິດທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມຮັກເທົ່ານັ້ນ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງສະແດງອອກຢ່າງເໝາະສົມ ບາງຄົນຮັກລູກແຕ່ບໍ່ກ້າສະແດງອອກໃຫ້ລູກເຫັນ
 2. ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ: ການທີ່ພໍ່ແມ່ມີຄວາມສໍາພັນທີ່ດີຕໍ່ກັນ ລວມເຖິງມີທັດສະນະຄະຕິ, ຄວາມຄິດເຫັນໃນການລ້ຽງດູ, ອົບຮົມສັ່ງສອນລູກໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ບໍ່ຂັດແຍ່ງກັນ
 3. ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈພັດທະນາການຂອງລູກ: ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕໍ່ລູກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ​ເຊິ່ງພັດທະນາການບໍ່ໄດ້ຢຸດ ຫຼື ໝົດໄປເມື່ອພົ້ນໄວອະນຸບານ ແຕ່ຈະຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະໄວລຸ້ນກໍມີພັດທະນາການຂອງໄວ ແລະ ສໍາຄັນຫຼາຍ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ ພໍ່​ແມ່ຫຼາຍຄົນປະຕິບັດຕໍ່ລູກທີ່ເຂົ້າຊ່ວງໄວໜຸ່ມແບບຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ
 4. ພໍ່ແມ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລ້ຽງ ແລະ ເບິ່ງແຍ່ງລູກໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ
 5. ສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງມີຄຸນຄ່າ: ເມື່ອລູກເຮັດດີ ຫຼື ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ພໍ່ແມ່ກໍຕ້ອງຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແຕ່ຕ້ອງຊົມໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລູກລຶ້ງເຄີຍ, ເມື່ອລູກທໍ້ຖອຍກໍຄວນໃຫ້ກໍາລັງໃຈ
 6. ໃຫ້ອິດສະລະ-ໂອກາດໃນການຕັດສິນໃຈ: ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ກ້າຄິດກ້າທໍາ, ບໍ່ພະຍາຍາມບັງຂັບຄວາມຄິດລູກ (ຖ້າເລື່ອງນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງກົດເກນ ຫຼື ລະບຽບວິໄນ)
 7. ສອນລູກໃຫ້ຮັກຕົວເອງ ແລະ ຮັກຄົນອື່ນ
 8. ໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກຄິດເປັນເຫດ-ເປັນຜົນ: ໂດຍທັງສົ່ງເສີມໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດປະຈໍາວັນ
 9. ສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກຫາຄວາມສຸກໃສ່ຕົວເອງ: ຂໍ້ນີ້ສໍາຄັນຫຼາຍ ເພາະເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນທີ່ເກັ່ງ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຮຽນ, ກິລາ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມສຸກ ເນື່ອງຈາກຄຽດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ໃນການທີ່ຈະຮັກສາຄວາມເກັ່ງຂອງຕົວເອງໄວ້ໃຫ້ໄດ້ຕະຫຼອດ ຫຼື ໃຫ້ເກັ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເພື່ອເອົາຊະນະຄົນອື່ນ
 10. ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ກັບລູກ
 11. ກົດເກນ ແລະ ລະບຽບໃນເຮືອນຕ້ອງພໍດີ: ກັບເລື່ອງນີ້ ພົບວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ ອິກຄິວດີ ມັກຢູ່ໃນຄອບຄົວທີ່ພໍ່ແມ່ໃຫ້ຄວາມຮັກ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນກໍສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເລື່ອງຫຍັງຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ ແລະ ຄວບຄຸມກົດເກນ, ລະບຽບວິໄນລັກສະນະທາງສາຍກາງຕາມຫຼັກພະພຸດທະສາສະໜາ ບໍ່ຄວບຄຸມຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ໜ້ອຍເກີນໄປ ເພາະເລື່ອງນີ້ສໍາຄັນຫຼາຍ
 12. ລະບົບການສຶກສາກໍມີສ່ວນກ່ຽວກັບອິກຄິວ: ເຄີຍຍິນວ່າການສຶກສາສ້າງຄົນ ດັ່ງນັ້ນ ການສຶກສາຍ່ອມສົ່ງຜົນຕໍ່ ອິກຄິວຂອງລູກດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ຄວາມທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກັບລະບົບການສຶກສາ ແລະ ຂະບວນການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ.

 

- 4 - 12 ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ດີ-ອິກຄິວສູງ ພໍ່ແມ່ສ້າງໄດ້
- 3 - 12 ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ດີ-ອິກຄິວສູງ ພໍ່ແມ່ສ້າງໄດ້
- 5 - 12 ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ດີ-ອິກຄິວສູງ ພໍ່ແມ່ສ້າງໄດ້