ຄົນຖືພາຈຳເປັນຕ້ອງກວດເອັກໂກທຸກເດືອນຫລືບໍ່ ?

- 050712 2017 - ຄົນຖືພາຈຳເປັນຕ້ອງກວດເອັກໂກທຸກເດືອນຫລືບໍ່ ?
- kitchen vibe - ຄົນຖືພາຈຳເປັນຕ້ອງກວດເອັກໂກທຸກເດືອນຫລືບໍ່ ?

ຄົນຖືພາຫລາຍຄົນມັກມີຄຳຖາມວ່າ ຈຳເປັນຫລືບໍ່ທີ່ຕ້ອງເອັກໂກທຸກເດືອນ? ເຊິ່ງການກວດເອັກໂກເປັນການກວດທາງການ ແພດທີ່ອາໄສຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງເກີນກ່ວາຄວາມສາມາດທີ່ຫູມະນຸດຈະໄດ້ຍິນ (ຫລາຍກ່ວາ 20.000 ເຮີດ) ສົ່ງຄື້ນສຽງຜ່ານຫົວກວດໄປຍັງອະໄວຍະວະທີ່ຕ້ອງການກວດ ເມື່ອສຽງກະທົບເນື້ອເຍື່ອຕ່າງຊະນິດກັນ ກໍຈະເກີດການສະທ້ອນ ແລະ ການດູດກັບຂອງສຽງບໍ່ເທົ່າກັນໃນເວລາທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນຕາມລະດັບຄວາມເລິກຂອງເນື້ອເຍື່ອເຫລົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະຖືກແປງຜົນໃຫ້ປະກົດເປັນພາບເທິງຈໍ.

ການກວດເອັກໂກບອກຫຍັງໄດ້ແດ່ ? ໃນ 3 ເດືອນທຳອິດຂອງການຖືພາ ການກວດເອັກໂກຈະຊ່ວຍບົ່ງມະຕິຊະນິດການຖືພາລູກແຝດ ແລະ ປະເມີນອາຍຸຂອງການຖືພາໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ລວມທັງຊ່ວຍບົ່ງມະຕິຄວາມຜິດປົກກະຕິບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ : ການບໍ່ມີກະໂຫລກຫົວໄດ້. ເມື່ອເຂົ້າສູ່ເດືອນທີ 5 – 6 ຂອງການຖືພາ ການກວດເອັກໂກສາມາດກວດຫາຄວາມຜິດຂອງໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງ ໂດຍສະເພາະໂຄງສ້າງຫລັກ ໄດ້ແກ່ : ກະໂຫລກຫົວ, ຊີ້ນສະໝອງ, ໂຄງກະດູກ, ແຂນ – ຂາ,  ໜ້າເອິກ, ຊີ້ນປອດ, ຫົວໃຈ, ຜິວໜັງໜ້າທ້ອງ, ອະໄວຍະວະພາຍໃນຜົ້ງທ້ອງ ໄດ້ແກ່ : ຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫລັງ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລຳໄສ້ບາງຊະນິດ, ພົກຍ່ຽວ ແລະ ອະໄວຍະວະພາກສ່ວນອື່ນໆ ເຊັ່ນ : ປາກແຫວ່ງ, ຈຳນວນນິ້ວມື ນິ້ວຕີນຄົບຫລືບໍ່ ເປັນຕົ້ນ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ຄົນຖືພາຈຳເປັນຕ້ອງກວດເອັກໂກທຸກເດືອນຫລືບໍ່ ?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຄົນຖືພາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກວດເອັກໂກທຸກເດືອນ ເຊິ່ງໃນລະຫ່ວາງຖືພາທ່ານໝໍໍໍກໍມັກຈະແນະນຳໃຫ້ກວດເອັກໂກ 2 – 3 ເທື່ອເທົ່ານັ້ນ ຫລື ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ 1 ເທື່ອ ແລະ ຄວນເຮັດໃນຂະນະທີ່ມີອາຍຸການຖືພາໄດ້ປະມານ 18 – 22 ອາທິດ ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າອາຍຸຖືພາຖືກຕ້ອງຫລືບໍ່, ຖືພາລູກແຝດຫລືບໍ່ ແລະ ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິອື່ນໆຫລືບໍ່ແນວໃດ ເພາະຈະໄດ້ນຳຂໍ້ມູນມາໃຊ້ໃນການວາງແຜນເພື່ອການຖືພາຄຸນນະພາບຕໍ່ໄປ.

ການກວດເອັກໂກມີອັນຕະລາຍຫລືບໍ່ ? ການກວດເອັກໂກທີ່ໃຊ້ກວດແມ່ຍິງຖືພາຈະມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສຽງຜ່ານເຂົ້າໄປໃນເນື້ອເຍື່ອຂອງຮ່າງກາຍໃນປະລິມານທີ່ໜ້ອຍ ໃນຕ່າງປະເທດມີການສຶກສາຂອງສະຖາບັນທາງການແພດທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານກວດເອັກໂກແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສູນປະສູດແຫ່ງອັງກິດ ພົບວ່າ : ລູກໃນທ້ອງທີ່ແມ່ໄດ້ຮັບການກວດເອັກໂກບໍ່ໄດ້ມີຄວາມພິການ ຫລື ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຊ້າກ່ວາລູກໃນທ້ອງຂອງແມ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດເອັກໂກແຕ່ຢ່າງໃດ ເມື່ອກວດເອັກໂກຕິດຕາມເດັກທີ່ເກີດໄປດົນແລ້ວກໍບພົບວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ທັງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ສະໝອງ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງສະຫລຸດໄດ້ວ່າ ການກວດເອັກໂກຂະນະຖືພາບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍໃດໆ ສາມາດກວດການຖືພາໄດ້ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນເທື່ອ ພຽງແຕ່ທ່ານໝໍຈະແນະນຳໃຫ້ກວດແຕ່ 2 – 3 ເທື່ອເທົ່ານັ້ນ ຫລື ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 1 ເທື່ອ ແລະ ຄວນເຮັດໃນຂະນະທີ່ມີອາຍຸການຖືພາໄດ້ປະມານ 18 – 22 ອາທິດ.

- 5 - ຄົນຖືພາຈຳເປັນຕ້ອງກວດເອັກໂກທຸກເດືອນຫລືບໍ່ ?
- 4 - ຄົນຖືພາຈຳເປັນຕ້ອງກວດເອັກໂກທຸກເດືອນຫລືບໍ່ ?
- 3 - ຄົນຖືພາຈຳເປັນຕ້ອງກວດເອັກໂກທຸກເດືອນຫລືບໍ່ ?
  • 1097 Posts
  • 0 Comments
iLike/LPN/20