8 ຫລັກການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີເມື່ອທ່ານໄດ້ວຽກໃໝ່

- 012809 2018 - 8 ຫລັກການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີເມື່ອທ່ານໄດ້ວຽກໃໝ່
- Untitled design - 8 ຫລັກການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີເມື່ອທ່ານໄດ້ວຽກໃໝ່

ເມື່ອທ່ານຕັດສິນໃຈປ່ຽນວຽກເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ດີກ່ວາເກົ່າ ທ່ານອາດຈະຄິດວ່າພົບວຽກທີ່ແມ່ນແລ້ວ, ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ດີ, ແຕ່ນັ້ນມັນຍັງບໍ່ພໍ ທ່ານຕ້ອງປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຕຳແໜ່ງນີ້ນຳ. ມື້ທຳອິດຂອງທ່ານອາດຈະຜ່ານໄປດ້ວຍດີ, ອາທິດທຳອິດກໍຍັງສະບາຍໆ, ແຕ່ຫົວໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ເຝົ້າເບິ່ງທ່ານພຽງແຕ່ມື້ສອງມື້ເທົ່ານັ້ນ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໄດ້ອີກດ້ວຍ 8 ວິທີນີ້ :

  1. ແນະນຳໂຕກັບທຸກຄົນ : ການແນະນຳໂຕອາດເປັນເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜຫລາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ, ແຕ່ຢ່າລືມວ່າວຽກຂອງທ່ານຕ້ອງການຄົນທີ່ເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ຖ້າທ່ານບໍ່ມີການສານສຳພັນກັບເພື່ອນໃໝ່ ກໍຄົງບໍ່ດີແນ່ນອນ ໂດຍ Business Insider ເປີດເຜີຍວ່າ ທຸກຢ່າງຈະເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ດີຖ້າທ່ານແນະນຳໂຕ ເພາະມັນກໍຖືເປັນການບົ່ງບອກພຶດຕິກຳທີ່ດີຢ່າງໜຶ່ງ.
  2. ເວົ້າໃນດ້ານບວກ : ການກະທຳຂອງທ່ານໃນ 30 ມື້ທຳອິດ ຈະເປັນການສ້າງພາບຄວາມຈຳຂອງທ່ານຕໍ່ຄົນໃນທີມ ແລະ ແນ່ນອນວ່າຖ້າທ່ານສະແດງໂຕເອງດ້ານບວກອອກໄປຫລາຍ ຜົນດີກໍຈະຕາມມາແນ່ນອນ. Mark Strong ເຜີຍວ່າ : ເລື່ອງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເວົ້າດ້ານບວກແມ່ນການຖາມໄຖ່ໝູ່ເພື່ອນໃນທີມເຖິງເລື່ອງຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດການເປັນພາບລວມ ເຊັ່ນ : ທີມຂອງທ່ານກຳລັງເຮັດວຽກອັນໃດຢູ່ ? ສິ່ງທີ່ເປັນອຸປະສັກໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງທີມແມ່ນຫຍັງ ? ເປັນຕົ້ນ.
  3. ຖາມຄຳຖາມທີ່ຊານສະຫລາດ : ແນ່ນອນວ່າທຸກອົງກອນມັກຄົນທີ່ພ້ອມຈະຮຽນຮູ້, ຊ່າງເວົ້າ, ຊ່າງຖາມ, ແຕ່ທ່ານກໍຕ້ອງ ຖາມໃຫ້ສະຫລາດນຳ. ປົກກະຕິແລ້ວເຮົາຈະສະແດງຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຜ່ານການຖາມຈຸກຈິກ ເຊິ່ງກໍຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນການຖາມນຳ ລະວັງຢ່າຖາມຫລາຍເກີນໄປໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການເຮັດວຽກ ເພາະທ່ານຍັງມີເວລາຫລາຍພໍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ດ້ວຍໂຕທ່ານເອງ.
  4. ນອນໃຫ້ເຕັມອີ່ມ : ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າການນອນຫລັບນັ້ນສຳຄັນ ການນອນໃຫ້ພຽງພໍໃຫ້ເຮົາປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງສົມບູນນັ້ນດີກ່ວາການອົດຫລັບອົດນອນຕັ້ງໜ້າເຮັດວຽກຈົນແຈ້ງ, ແຕ່ຜົນງານບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ເພາະການນອນນັ້ນສົ່ງຜົນຕໍ່ທຸກຢ່າງ ທັງຄວາມຊົງຈຳໄປເຖິງຄວາມດັນເລືອດ, ການພັກຜ່ອນໃຫ້ຄົບ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄືນຈຶ່ງສຳຄັນ ແລະ ເປັນເລື່ອງໃຫຍ່.
  5. ສື່ສານກັບທຸກຄົນໃນທີມ : ເລີ່ມວຽກໃໝ່ແນ່ນອນວ່າທຸກຄົນກໍຕ້ອງເປັນຄົນແປກໜ້າສຳລັບທ່ານທັງໝົດ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງສະ ແດງອອກໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ວ່າທ່ານພ້ອມຈະສານສຳພັນກັບທີມຂອງທ່ານຢ່າງເຕັມທີ່ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ໃຈພວກ ເຂົາມາເຕັມຮ້ອຍ.
  6. ຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງໂຕເອງໃນທຸກມື້ : ໃນທຸກໆມື້ທ່ານຄວນຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ນາທີ ໃນການນັ່ງຄິດ, 15 ນາທີໃນຕອນເຊົ້າກ່ອນເລີ່ມເຮັດວຽກ ໃຫ້ຄິດວ່າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານມັນແມ່ນຫຍັງ ? ແລະ ມື້ນີ້ທ່ານມີວຽກຫຍັງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມັນສຳເລັດແດ່ ? 15 ນາທີຫລັງເລີກວຽກ ໃຫ້ຄິດວ່າອັນໃດແມ່ນວິທີການເພື່ອໃຫ້ທ່ານບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນ ? ແລະ ມື້ນີ້ມີວຽກຫຍັງທີ່ ທ່ານຍັງເຮັດບໍ່ໍ່ສຳເລັດແດ່ ?
  7. ຈື່ຈຳອຸປະສັກທີ່ຈະສົ່່ງຜົນຕໍ່ທີມ : ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກກັນໝົດທີມ, ແຕ່ສຸດທ້າຍອາດລົ້ມບໍ່ເປັນທ່າຍ້ອນຈຸດນ້ອຍໆຈຸດດຽວທີ່ທຸກຄົນເບິ່ງຂ້າມ, ແຕ່ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະແນະນຳ ຫລື ປ່ຽນແປງຫຍັງ ທ່ານຄວນຈະໃຊ້ເວລາໃນການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ວິເຄາະບັນຫານັ້ນຢ່າງຮອບຄອບກ່ອນ ບໍ່ມີໃຜຈະບອກທ່ານໄດ້ວ່າທ່ານຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາແນວໃດ, ແຕ່ຖ້າທ່ານຍິ່ງເຂົ້າໃຈບັນຫາຂອງທີມ ແລະ ສະມາຊິກຫລາຍຂຶ້ນ ຜົນທ່ີດີຕໍ່ທ່ານ ແລະ ທີມກໍຈະຕາມມາເອງ.
  8. ຫາທີ່ປຶກສາ : ສຸດທ້າຍຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດກໍຍັງຕ້ອງມີທີ່ປຶກສາ ບໍ່ພຽງແຕ່ຄົນຜູ້ດຽວ, ແຕ່ທ່ີປຶກສາຂອງທ່ານອາດຈະມີ 5 ຫລື 10 ຄົນກໍໄດ້ ທ່ານຄວນຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ (ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າເບິ່ງຫາປະໂຫຍດຈາກພວກເຂົາຢ່າງດຽວ) ຫາຄົນທີ່ເໝາະສົມທີ່ຈະຊ່ວຍຫລຸດເລື່ອງຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ທ່ານໄດ້, ຄົ້ນຫາວ່າໃຜແມ່ນຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ຈະພາທ່ານໄປເຖິງຄວາມສຳເລັດໄດ້ ແລະ ພະຍາຍາມຜູກມິດກັບພວກເຂົາໄວ້ດົນໆ.
- Wave100S AD to Website 2020 0 - 8 ຫລັກການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີເມື່ອທ່ານໄດ້ວຽກໃໝ່
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 8 ຫລັກການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີເມື່ອທ່ານໄດ້ວຽກໃໝ່
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 8 ຫລັກການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີເມື່ອທ່ານໄດ້ວຽກໃໝ່
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!