ລັດກໍານົດ 590 ເປົ້າໝາຍຈະກວດສອບໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ

- kitchen vibe - ລັດກໍານົດ 590 ເປົ້າໝາຍຈະກວດສອບໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ

ຕາມການລາຍງານຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ພວມດໍາເນີນໃນປັດຈຸບັນນີ້ຂອງປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຕ່ປີ 2017-2021 ໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍກວດສອບໄວ້ແລ້ວທັງໝົດ 590 ຫົວໜ່ວຍ, ໃນນັ້ນອົງການຈັດຕັ້ງລັດຂັ້ນສູນກາງມີ 120 ຫົວໜ່ວຍ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 235 ຫົວໜ່ວຍ, ທະນາຄານລັດ ແລະ ລັດຮ່ວມທຶນຈໍານວນ 55 ຫົວໜ່ວຍ, ລັດວິສາຫະກິດມີ 95 ຫົວໜ່ວຍ, ໂຄງການເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອລ້າມີ 85 ຫົວໜ່ວຍ.

ທ່ານປະທານອົງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮ້ວ່າ: ເປົ້າໝາຍທັງໝົດຈະຕ້ອງຖືກກວດ ສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນຕົ້ນ: ກວດສອບລະບົບການຖືບັນຊີງົບປະມານ, ບັນຊີຄັງເງີນ, ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ບັນຊີວິສາຫະກິດ, ສາເຫດຍ້ອນວ່າລະບົບການຖືບັນຊີດັ່ງກ່າວຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ທະນາຄານ ແລະ ທຸລະກິດລັດ ຍັງບໍ່ທັນຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນທາງດ້ານຕົວເລກ, ຄວາມຄົບຖ້ວນໃນການຖືເອກະສານບັນຊີ, ການສະຫລຸບ, ການປິດບັນຊີ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານບັນຊີບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ທ່ວງທັນຕາມກໍານົດເວລາທີ່ກົດໝາຍ ກໍານົດ ແລະ ອັນສໍາຄັນຍັງມີຕົວເລກການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາຢູ່ນອກລະບົບບັນຊີຈໍານວນຫລາຍ. ສໍາລັບການກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການເງິນ, ເງິນຕາ ແລະ ງົບປະມານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ດໍາລັດ, ຄໍາສັ່ງ ແລະ ແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ເມື່ອເຫັນວ່າກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍສະບັບໃດບໍ່ແທດເໝາະ ແລະ ຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດແມ່ນຈະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ແຕ່ລະຂັ້ນປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ ຫລື ລົບລ້າງ. ນອກຈາກນີ້ຍັງຈະໄດ້ກວດສອບບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນ: ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ, ອາຄານສໍານັກງານ, ຊົນລະປະທານ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ໂຄງການລົງທຶນພັດທະນາທີ່ລັດມີສ່ວນຮ່ວມ, ກິດຈະການດ້ານພະລັງານ-ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການຫັນຊັບສີນເປັນທຶນຕ່າງໆ ແລະ ຜົນການກວດສອບແມ່ນຈະໄດ້ລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານເປັນໄລຍະ ແລະ ລາຍງານກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຄັ້ງເພື່ອມີມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ລັດກໍານົດ 590 ເປົ້າໝາຍຈະກວດສອບໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ
- 5 - ລັດກໍານົດ 590 ເປົ້າໝາຍຈະກວດສອບໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ
- 3 - ລັດກໍານົດ 590 ເປົ້າໝາຍຈະກວດສອບໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ
- 4 - ລັດກໍານົດ 590 ເປົ້າໝາຍຈະກວດສອບໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ