ເດືອນກັນຍາ ຂາດດຸນການຄ້າ 218 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ການການຂາດດຸນການຄ້າ 5 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວລາຍງານວັນທີ 3 ພະຈິກ 2023 ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນກັນຍາ 2023 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 1.006 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ….