ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບສິດຟຣີວີຊ່າພັກອາໄສຢູ່ໄທໄດ້ຍາວບໍ່ເກີນ 60 ມື້ (ປົກກະຕິບໍ່ເກີນ 30 ມື້) ເລີ່ມເດືອນມິຖຸນາ 2024

ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2024, ທ່ານ ໄຊ ວັດຊະລົງ ໂຄສົກປະຈຳສຳນັກງານລັດຖະມົນຕີແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະມົນຕີມີມະຕິເຫັນດີໃນຫຼັກການດຳເນີນມາດຕະການ ແລະ ແນວທາງການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດໄທ 3 ໄລຍະກໍຄື: ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ, ໄລຍະຍາວ….