ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ

ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ - 147788901 2731473200496557 8166487050973231089 n - ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ
ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ - Untitled design - ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ

ໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 20201 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ (National Information Platforms for Nutrition ຫລື NIPN) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ ທ່ານ ນາງ ເພລຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ (Pia Rebello BRITTO) ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາດສໍາລັບເດັກ (Unicef) ປະຈຳລາວ, ທ່ານ ວິນເຊັນ ລາຍ (Vincent VIRE) ຫົວໜ້າຝ່າຍຮ່ວມມື, ສະຫະພາບເອີຣົບ EU ປະຈຳ ສປປ ລາວ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ EU ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໃນໃນຄັ້ງນີ້, ເປັນການນຳສະເໜີໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການ NIPN ຕໍ່ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍໃຫ້ມີປະສິທິຜົນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຈະເປັນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ສົນທະນາແລກປ່ຽນຕໍ່ກັບຜົນຂອງບົດຄົ້ນຄວ້າທີ່ໂຄງການໄດ້ເຮັດສຳເລັດໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແມ່ນສ້າງຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກໂພຊະນາການ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການວິໄຈ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານໂພຊະນາການ ພ້ອມທັງກຳນົດນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສະໜູບສະໜູນຕາມນະໂຍບາຍ ແຜນງານຂໍ້ມູນຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າມີບົດບາດສຳຄັນຫລາຍ ທີ່ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອສາມາດປະເມີນ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍຫລຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນສປປ ລາວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຈະເປັນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025), ເປົ້າໝາຍຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນ ປີ 2030.

ຕະຫລອດ 1 ປີຜ່ານມາ ທາງໂຄງການໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ, ຊຶ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ຄື: ປັດຈຸບັນສຳເລັດການອອກແບບເວັບໄຊ ຂອງໂຄງການ NIPN, ກະດານຂ່າວ (Dashboard) ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ (data Rrepository) ເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງດ້ານການ ສະແດງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ; ສໍາເລັດການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າ: ສຳເລັດບົດຄົ້ນຄວ້າເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ “ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອ ແບບເຕ້ຍໃນກຸ່ມເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຢູ່ ສປປ ລາວ”, ບົດຄົ້ນຄວ້າຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈາກການຂາດອາຫານ ຈາກຜົນການສຳຫລວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ 2 (LSIS II) ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ “ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ” ກໍລະນີສຶກສາຢູ່ ເມືອງ ບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ. ພ້ອມທັງ, ສຳເລັດການສ້າງແຜນທີ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ແຜນທີ່ນະໂຍບາຍໂພຊະນາການແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ສຳເລັດຈັດຝຶກອົບຮົບສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ກັບສະມາຊິກພາຍໃນໜ່ວຍງານ ເຊັ່ນ: ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ STATA ສໍາລັບວິເຄາະຂໍ້ມູນ” ຈຳນວນ 2 ຄັ້ງ,  ຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: “ການນໍາໃຊ້ສະຖິຕິຂັ້ນສູງໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: “ການຂຽນສະຫລຸບນະໂຍບາຍ” ແລະ “ການສ້າງຄໍາຖາມນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການ” ແລະ ອື່ນໆ.

ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ

ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການເພີ່ມການສະໜອງທຶນຈາກລັດຖະບານຈະຮັບປະກັນ ຄວາມຍືນຍົງຂອງວຽກງານໂພຊະນາການໃນປະເທດ. ໃນຂະນະທີ່ມີການຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີການ ເພີ່ມທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງປັບປຸງສາລະບັນບັນຊີ ເພື່ອຮອງຮັບວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການອີກດ້ວຍ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປັບ ປຸງການຕິດຕາມ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍໃນວຽກງານໂພຊະນາການໃນປະເທດ.ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແມ່ນໂຄງການລິເລີ່ມສາກົນຂອງ ຄະນະກຳມະທິການເອີຣົບ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາສາກົນຂອງລັດຖະບານແຫ່ງສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ ພ້ອມທັງ ມູນນິທິ ບິວ ແລະ ເມລິນດາ ເກດ. ປະຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 9 ປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ. ການລິເລີ່ມນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງແຜນງານໂພຊະນາການ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງຮ່ວມສະໜັບສະໜູນໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ໃນບໍລິບົດຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອໂພຊະນາການທີ່ດີຂຶ້ນ.

ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ
ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງໂຄງການ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!