ໂຄວິດ-19 ຖ່ວງດຶງການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021

ໂຄວິດ-19 ຖ່ວງດຶງການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021 - motorc - ໂຄວິດ-19 ຖ່ວງດຶງການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021
ໂຄວິດ-19 ຖ່ວງດຶງການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021 - AGL banner - ໂຄວິດ-19 ຖ່ວງດຶງການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021

ອີງຕາມບົດລາຍງານຈາກ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2021 ວ່າ: ການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດຂອງຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊັກຊ້າລົງ, ເນື່ອງຈາກການລະບາດໂຄວິດ-19ໃນຮອບນີ້ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ປິດ​ປະ​ເທດ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຫລຸດ​ລົ​ງ​.

ຕາມບົດລາຍງານເສດຖະກິດການຄາດຄະເນການພັດທະນາຂອງອາຊີປະຈຳປີ 2021 ສະບັບປັບປຸງ,  ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021 ເມື່ອທຽບໃສ່ 4,0% ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນ ເດືອນ ເມສາ ທີ່ຜ່ານມາ, ການຟື້ນໂຕຂອງ​ເສດ​ຖ​ະ​ກິດໃນທົ່ວໂລກຄາດວ່າຈະກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕພາຍໃນປະເທດໃນປີ 2022, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕໍ່າກວ່າທີ່ ADB ໄດ້ມີ​ການຄາດຄະເນໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້.

ໂຄວິດ-19 ຖ່ວງດຶງການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021 - tumblr 1aaed736b6a24359b6ff20bc99ee3c53 ab282c2a 1280 300x169 - ໂຄວິດ-19 ຖ່ວງດຶງການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021

ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທະນາກະ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ADB ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ບັນດານະໂຍບາຍໃນການຫລຸດຜ່ອນ ການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ການຜະລິດຂອງ​ຂະ​ແໜງອຸດສະຫະກຳຫລຸດລົງ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ໜ່ວງໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງຂ​ະ​ແໜງ ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ”.  ນອກນັ້ນ, “ການ​ຫລຸ​ດ​ລົງ​ຂອງກິດຈະກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ເພີ່ມຈຳ​ນ​ວ​ນ​ຄົນວ່າງງານ ແລະ ຫລຸດລາຍໄດ້ຂອງຄົວເຮືອນລົງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນດາແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີການສຶກສາ​ບໍ່​ສູງ. ການຟື້ນໂຕໄວຈາກການລະບາດພະຍາດແມ່ນຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍທີ່​ຈ​ະໃຫ້​ການສະຫນັບສະໜູນແກ່ບັນດາທຸລະກິດ ແລະ ຄົວເຮືອນ ເພື່ອປັບໂຕເຂົ້າກັບ ‘ການດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່’.”

 

ໂຄວິດ-19 ຖ່ວງດຶງການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021 - 11111 300x225 - ໂຄວິດ-19 ຖ່ວງດຶງການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021

ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຢູ່ພາຍໃນປະເທດທີ່ຫລຸດລົງ ໂດຍສະເລ່ຍໃນໄລຍະ 7 ເດືອນທໍາອິດຂອງປີນີ້ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຢູ່ໃນລະດັບ 3,1%. ຄ່າສະກຸນເງິນກີບໄດ້ຫລຸດລົງເມື່ອທຽບກັບຄ່າສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ດ້ວຍຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນຂ​ອ​ງ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງ ທາງການ ແລະ ທົ່ວໄປ ສໍາລັບເງິ​ນກີບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ​ແມ່​ນ​ຫລາຍ​ກ​ວ່​າ 20% ໃນໄລຍະ ເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງສະ​ທ້ອ​ນ​ໃຫ້​ເຫັນເຖິງການຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່​ພາຍ​ໃນ ຫລັງຈ​າກມີການຊໍາລະໜີ້ສິນຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ລັດຈຳ​ນວນ​ຫລ​າຍ. ການເກັບລາຍຮັບ ຍັງບໍ່ທັນກັບຄືນສູ່ລະດັບກ່ອນມີການ​ແຜ່ລະບາດພະຍາດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເງິນພາກລັດຍັງຄົງຖືກຈໍາກັດ.

ໂຄວິດ-19 ຖ່ວງດຶງການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021 - lattana banner 1 - ໂຄວິດ-19 ຖ່ວງດຶງການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021
ໂຄວິດ-19 ຖ່ວງດຶງການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021 - lattana banner - ໂຄວິດ-19 ຖ່ວງດຶງການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021
ໂຄວິດ-19 ຖ່ວງດຶງການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021 -    AD conten website - ໂຄວິດ-19 ຖ່ວງດຶງການຟື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!