ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້

ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ - 149516737 1495286327347754 2732135847790532247 n 1 - ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້
ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ - kitchen vibe - ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້
ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0831/ກງ, ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021, ເຖິງບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປລາວ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ວ່າດ້ວຍການລົງທະບຽນອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນສຳລັບບຸກຄົນ. ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊັ່ນ: ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານທະຫານ, ຕຳຫລວດ, ນັກທຸລະກິດ, ແມ່ຄ້າທົ່ວໄປ ແລະ ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ, ນັກກິລາ, ນັກສະແດງ, ນາຍຊ່າງ, ຊ່ຽວຊານ, ທີ່ປຶກສາ, ນາຍຈ້າງ, ລູກຈ້າງ ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະອື່ນໆ ແລະທັງເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ມີລາຍໄດ້ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຕໍ່ລັດ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆຕາມກົດຫມາຍກຳນົດ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງເປັນການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນຜູ້ມີລາຍໄດ້ ເຂົ້າໃນລະບົບທັງຫມົດ ແນໃສ່ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ໂດຍອີງຕາມມາດຕາ 6 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019, ກະຊວງການເງິນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມາລົງທະບຽນອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ຢູ່ຫ້ອງການສ່ວຍສາອາກອນທຸກຂັ້ນ.
ສໍາລັບເອກະສານປະກອບ ແລະຂໍ້ມູນທີ່ຈະຕ້ອງກະກຽມ ມີຄື:
1. ບັດປະຈຳຕົວ/ປື້ມໜັງສືຜ່ານແດນ ທີ່ຍັງບໍ່ຫມົດອາຍຸນຳໃຊ້;
2. ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ;
3. ເບີໂທລະສັບ ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຢັ້ງຢືນຕົວຕົນແລ້ວ ທຸກເລກຫມາຍ;
4. ອາຊີບ (ໃຫ້ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ຕໍາແຫນ່ງ ຢ່າງຈະແຈ້ງ);
5. ເລກບັນຊີທະນາຄານ ທຸກບັນຊີ ທີ່ມີ;
6. ເລກບັດປະກັນສັງຄົມ.
ມອບໃຫ້ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳເມືອງ, ນະຄອນ ກະກຽມ ພ້ອມທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ຕາມລະບຽບກົດຫມາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ - 5 - ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້
ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ - 4 - ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້
ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ - 3 - ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້