ແອວກໍຮໍສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກໄດ້ເຖິງວ່າຄົນທີ່ກິນຈະເປັນພໍ່ກໍຕາມ

ແອວກໍຮໍສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກໄດ້ເຖິງວ່າຄົນທີ່ກິນຈະເປັນພໍ່ກໍຕາມ - can pregnant drink beer 10 - ແອວກໍຮໍສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກໄດ້ເຖິງວ່າຄົນທີ່ກິນຈະເປັນພໍ່ກໍຕາມ
ແອວກໍຮໍສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກໄດ້ເຖິງວ່າຄົນທີ່ກິນຈະເປັນພໍ່ກໍຕາມ - kitchen vibe - ແອວກໍຮໍສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກໄດ້ເຖິງວ່າຄົນທີ່ກິນຈະເປັນພໍ່ກໍຕາມ

ຢຸດໂທດແຕ່ຜູ້ເປັນແມ່!! ການສຶກສາພົບວ່າ ແອວກໍຮໍສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກໄດ້ເຖິງວ່າຄົນທີ່ກິນຈະເປັນພໍ່ກໍຕາມ

.

ແອວກໍຮໍສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກໄດ້ເຖິງວ່າຄົນທີ່ກິນຈະເປັນພໍ່ກໍຕາມ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ແອວກໍຮໍສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກໄດ້ເຖິງວ່າຄົນທີ່ກິນຈະເປັນພໍ່ກໍຕາມ

ຫລາຍຄົນກໍອາດຈະຮູ້ວ່າຖ້າແມ່ຄົນໃດກໍາລັງຖືພາທີ່ມັກກິນເຫລົ້າ ຫລື ແອວກໍຮໍເປັນປະຈໍາ ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກໃນທ້ອງ ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Fetal Alcohol Syndrome (FAS) ແຕ່ຜົນວິໄຈໃໝ່ຫລ້າສຸດພົບວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ຜູ້ເປັນແມ່ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຖ້າຜູ້ເປັນພໍ່ ເປັນນັກດື່ມ ເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງກໍມີໂອກາດເປັນ FAS ໄດ້ເຊັ່ນກັນ

.

ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈອາການ FAS ກ່ອນວ່າໝາເຖິງ Fetal Alcohol Syndrome ນັ້ນເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງແອວກໍຮໍທີ່ມີຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງ ເມື່ອລູກເກີດອອກມາຈະມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ໜ້າ ແລະ ກະດູກຫົວ, ພັດທະນາການທາງສະໝອງຈະຕໍ່າ ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຈະບົກພ່ອງ ແລະ ຊ້າກວ່າເດັກທົ່ວໄປ ລວມເຖິງສ່ວນສູງ, ນໍ້າໜັກ, ສາຍຕາ ແລະ ການໄດ້ຍິນທີ່ຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງຈະເຫັນເດັ່ນຊັດເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

.

ນັກວິໄຈໄດ້ບອກຕື່ມອີກວ່າຜົນກະທົບຂອງແອວກໍຮໍຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງຈະມີໂອກາດສູງກໍຕໍ່ເມື່ອ ພໍ່ເປັນຄົນດື່ມ ເຖິວ່າງຈະດື່ມໜ້ອຍ ຫລື ຫລາຍກໍສາມາດເກີດອາການ FAS ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

.
ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອາການດັ່ງກ່າວພໍ່ແລະແມ່ຄວນງົດດື່ມແອວກໍຮໍ ຖືວ່າເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ

 

ຂໍ້ມູນຈາກ

 

ແອວກໍຮໍສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກໄດ້ເຖິງວ່າຄົນທີ່ກິນຈະເປັນພໍ່ກໍຕາມ - 4 - ແອວກໍຮໍສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກໄດ້ເຖິງວ່າຄົນທີ່ກິນຈະເປັນພໍ່ກໍຕາມ
ແອວກໍຮໍສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກໄດ້ເຖິງວ່າຄົນທີ່ກິນຈະເປັນພໍ່ກໍຕາມ - 5 - ແອວກໍຮໍສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກໄດ້ເຖິງວ່າຄົນທີ່ກິນຈະເປັນພໍ່ກໍຕາມ
ແອວກໍຮໍສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກໄດ້ເຖິງວ່າຄົນທີ່ກິນຈະເປັນພໍ່ກໍຕາມ - 3 - ແອວກໍຮໍສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກໄດ້ເຖິງວ່າຄົນທີ່ກິນຈະເປັນພໍ່ກໍຕາມ