ສີລັງກາກຽມບັນຈຸຫລັກສູດ AI ເຂົ້າລະບົບການສຶກສາ

ສີລັງກາກຽມບັນຈຸຫລັກສູດ AI ເຂົ້າລະບົບການສຶກສາ - CbkthzH007014 20240214 CBMFN0A001 - ສີລັງກາກຽມບັນຈຸຫລັກສູດ AI ເຂົ້າລະບົບການສຶກສາ
ສີລັງກາກຽມບັນຈຸຫລັກສູດ AI ເຂົ້າລະບົບການສຶກສາ - kitchen vibe - ສີລັງກາກຽມບັນຈຸຫລັກສູດ AI ເຂົ້າລະບົບການສຶກສາ

     ວັນທີ 13 ກຸມພາ, ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງລັດຖະບານສີລັງກາລາຍງານວ່າ: ຄະນະລັດຖະບານສີລັງກາໄດ້ອະນຸມັດຂໍ້ສະເໜີບັນຈຸກຸ່ມຫລັກສູດປັນຍາປະດິດ (AI) ເຂົ້າສູ່ລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດ.

     ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວອ້າງອີງຄໍາແນະນໍາຈາກຄະນະສະເພະກິດເພື່ອກໍານົດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການລະດັບປະເທດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປັນຍາປະດິດ ແລະ ສີລັງກາຈະດໍາເນີນໂຄງການນີ້ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຖາບັນໄມໂຄຣຊອບ (Microsoft Institute).

     ຄະນະລັດຖະບານສີລັງກາໄດ້ອະນຸມັດການແກ້ໄຂຫລັກສູດນາໆຊາດທີ່ດໍາເນີນງານໂດຍສະຖາບັນໄມໂຄຣຊອບໃນປັດຈຸບັນໂດຍອ້າງອີງຄໍາແນະນໍາຈາກສະຖາບັນການສຶກສາແຫ່ງຊາດສີລັງກາ ລວມທັງການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການຕົວແບບຕາມຂໍ້ສະເໜີໃນນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 2 ເຊິ່ງມີຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນພ້ອມແລ້ວ.

     ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະລັດຖະບານສີລັງກາໄດ້ອະນຸມັດການສ້າງຄວາມເປັນດິຈີຕອນຂອງໂຮງຮຽນທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຕົວແບບພາຍໃຕ້ການອໍານວຍຄວາມສະດວກຈາກສະຖາບັນໄມໂຄຣຊອບ ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມຄະນະຄູວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານໂດຍສະຖາບັນໄມໂຄຣຊອບ ຈໍານວນ 100 ຄົນ.

ສີລັງກາກຽມບັນຈຸຫລັກສູດ AI ເຂົ້າລະບົບການສຶກສາ - 3 - ສີລັງກາກຽມບັນຈຸຫລັກສູດ AI ເຂົ້າລະບົບການສຶກສາ
ສີລັງກາກຽມບັນຈຸຫລັກສູດ AI ເຂົ້າລະບົບການສຶກສາ - 4 - ສີລັງກາກຽມບັນຈຸຫລັກສູດ AI ເຂົ້າລະບົບການສຶກສາ
ສີລັງກາກຽມບັນຈຸຫລັກສູດ AI ເຂົ້າລະບົບການສຶກສາ - 5 - ສີລັງກາກຽມບັນຈຸຫລັກສູດ AI ເຂົ້າລະບົບການສຶກສາ