WhatsApp ອັບເດດຟີເຈີໃໝ່ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົບຂໍ້ຄວາມສົນທະນາທັງຄົນສົ່ງ ແລະ ຄົນຮັບໄດ້ແລ້ວ

- 11740 171028140602n1 - WhatsApp ອັບເດດຟີເຈີໃໝ່ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົບຂໍ້ຄວາມສົນທະນາທັງຄົນສົ່ງ ແລະ ຄົນຮັບໄດ້ແລ້ວ
- kitchen vibe - WhatsApp ອັບເດດຟີເຈີໃໝ່ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົບຂໍ້ຄວາມສົນທະນາທັງຄົນສົ່ງ ແລະ ຄົນຮັບໄດ້ແລ້ວ

WhatsApp ໄດ້ອັບເດດຟີເຈີໃໝ່ ທີ່ໃຊ້ຊື່ວ່າ “delete for everyone” ໂດຍມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດລົບຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອອກທັງຝ່າຍຂອງຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບ ​ເຊິ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ລົບໄປນັ້ນ ຈະຖືກແທນທີ່ດ້ວຍປະໂຫຍກ “This message was deleted” ແຕ່ມີຂໍ້ແມ້ທີ່ວ່າເຮົາຕ້ອງລົບພາຍໃນ 7 ນາທີ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປເທົ່ານັ້ນ.

ຟີເຈີໃໝ່ນີ້ຈະມາພ້ອມກັບ WhatsApp ເວີຊັ່ນຫລ້າສຸດ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ສາມາດອັບເດດເພື່ອໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີ ແຕ່ເຊື່ອບໍ່ວ່າ ບໍ່ມີໃຜຢາກຈະໃຊ້ຟີເຈີນີ້ປານໃດ ເພາະວ່າເຖິງລົບໄປແລ້ວແນວໃດມັນກໍມີຂໍ້ຄວາມ “This message was deleted” ຂຶ້ນມາຊວນໃຫ້ສົງໄສຢູ່ດີ. ແນວໃດກໍຕາມ ຢ່າງໜ້ອຍ ຖ້າຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງຜິດໄປເປັນຄໍາທີ່ບໍ່ໜ້າອ່ານ ມັນໜ້າຈະຊ່ວຍເຮົາໄດ້ຫຼາຍ.

 

- 3 - WhatsApp ອັບເດດຟີເຈີໃໝ່ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົບຂໍ້ຄວາມສົນທະນາທັງຄົນສົ່ງ ແລະ ຄົນຮັບໄດ້ແລ້ວ
- 5 - WhatsApp ອັບເດດຟີເຈີໃໝ່ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົບຂໍ້ຄວາມສົນທະນາທັງຄົນສົ່ງ ແລະ ຄົນຮັບໄດ້ແລ້ວ
- 4 - WhatsApp ອັບເດດຟີເຈີໃໝ່ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົບຂໍ້ຄວາມສົນທະນາທັງຄົນສົ່ງ ແລະ ຄົນຮັບໄດ້ແລ້ວ