ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນ

ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນ - LPN 4 - ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນ
ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນ - Untitled design - ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນ

ຕໍ່ກັບສະພາບຄູອາສາສະໝັກຢູ່ປະເທດເຮົາຍັງເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພວມສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ, ດັ່ງທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ ໜັງສືພິມ ລາວພັດທະນາ ພວກເຮົາວ່າ: ປັດຈຸບັນກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ເມືອງ ໄດ້ສຸມໃສ່ດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອ, ຄູບໍ່ພໍ ດ້ວຍການຈັດສັນຄູໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ມີຊົ່ວໂມງສອນ  ໜ້ອຍ ໄປສອນວິຊາທີ່ຂາດຄູ ເພື່ອໃຫ້ຄົບຕາມຈຳນວນຊົ່ວໂມງທີ່ກຳນົດໄວ້, ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄູທີ່ສອນບໍ່ຖືກຊັ້ນສາຍ ແລະ ວິຊາທີ່ຮຽນຈົບມາ.

ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນ - DSC07303 300x225 - ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ/ອະນຸບານ ກໍຊັບຊ້ອນບ່ອນທີ່ມີຄູເຫລືອໄປສອນຢູ່ໂຮງຮຽນທີ່ຂາດເຂີນຄູ ໄປພ້ອມກັບການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງານຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນແຕ່ລະແຂວງ, ກໍໄດ້ສຳເລັດຂັ້ນພື້ນຖານໃນການຊັບຊ້ອນ, ຈັດສັນຄູ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຈັດບັນຊີບູລິມະສິດຄູອາສາສະໝັກຄື: ຄູອາສາຈຳນວນ 3.374 ຄົນ ຈະໄດ້ຮັບບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ, 2.312 ຄົນ ຈະສົ່ງໄປຍົກລະດັບ ແລະ 4.123 ຄົນ ຈະລະດົມໃຫ້ອອກໄປຮັບການອົມຮົມເຮັດວິຊາຊີບອື່ນ.

ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນ

ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນ - DSC07305 300x225 - ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ທ່ານຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ຢູ່ບາງເຂດ, ບາງວິຊາດ້ວຍການຊັບຊ້ອນ, ຈັດສັນບ່ອນທີ່ເຫລືອ ໄປບ່ອນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຂາດຄູ, ແຕ່ກໍຍັງມີບາງບັນຫາທ້າທາຍຄື: ໂຮງຮຽນທີ່ຂະຫຍາຍໃໝ່ຫລາຍແຫ່ງຍັງຂາດເຂີນຄູຍ້ອນບໍ່ສາມາດສະໜອງຄູໃໝ່ ແລະ ຄູຈຳນວນໜຶ່ງກໍບໍ່ຢາກຍົກຍ້າຍ, ໂຮງຮຽນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ, ຄູຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນຜູ້ອາວຸໂສເພດຍິງມີພື້ນຖານຄອບຄົວຢູ່ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນແລ້ວ, ການສູນເສຍຄູໃນຮູບການຕ່າງໆແມ່ນມີຈໍານວນຫລາຍກວ່າຕົວເລກ (ໂກຕາ) ທີ່ໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະປີເຮັດໃຫ້ຂາດຄູ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການນຳໃຊ້ຄູອາສາສະໝັກຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນໂຮງຮຽນທີ່ຍັງຂາດຄູ.

ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນ
ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກະຊວງສຶກສາ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!