ເມືອງທ່າແຂກ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງບ້ານນາເມືອງ ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງປະມານ 10 ຕື້ກວ່າກີບ

ຕາມການລາຍງານຈາກ ທ່ານ ຍຸກໄຊ ຈິດຕິລາດລັງສີ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ບໍລິສັດ PPST ກໍ່ສ້າງຄົບວົງຈອນ ໃນນາມຜູ້ຮັບເໝົາ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງ ແຕ່ 3 ແຍກອ່າງນໍ້າປະປາ ບ້ານຈອມແກ້ວ ຫາ ບ້ານນາເມືອງ ເມືອງທ່າແຂກ…