ປີ 2022 ໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ຮັບຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກແຫລ່ງຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຜະລິດເອງ 17.230,16 GWh ແລະ ຊື້ຈາກຕ່າງປະເທດ ຈາກ EGAT 809,28 GWh

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2023 ໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ 2023 ຜ່ານມາ, ຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີ ທ່ານ ນາງ ຈັນສະຫວາດ ບຸບຜາ…