ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າເກືອບ 5 ຕື້ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ເມືອງແປກ ແລະ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ວັນທີ 21 ມີນາ 2023 ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ລົງນາມສັນຍາມອບທຶນການຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຂອງລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ເມືອງແປກ ແລະ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ມູນຄ່າປະມານ 290.000 ໂດລາສະຫະລັດ ຫລື…