LOCA GRO ໃຫ້ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານເຕັມຮູບແບບຮອດໜ້າເຮືອນທ່ານ

loca gro ໃຫ້ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານເຕັມຮູບແບບຮອດໜ້າເຮືອນທ່ານ - 12 1 - LOCA GRO ໃຫ້ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານເຕັມຮູບແບບຮອດໜ້າເຮືອນທ່ານ
loca gro ໃຫ້ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານເຕັມຮູບແບບຮອດໜ້າເຮືອນທ່ານ - kitchen vibe - LOCA GRO ໃຫ້ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານເຕັມຮູບແບບຮອດໜ້າເຮືອນທ່ານ

LOCA GRO ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານເຕັມຮູບແບບແລ້ວ ພ້ອມກັບທາງເລືອກອັນຫຼາກຫຼາຍຂອງສິນຄ້າ ແລະ ອາຫານຈາກບັນດາຮ້ານຄ້າຊັ້ນນຳໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ບໍ່ຈຳເປັນອີກແລ້ວທີ່ຕ້ອງໄປຕໍ່ຄິວຊື້ເຄື່ອງເອງ ເພາະເຮົາຈັດສົ່ງໂດຍລົດໃຫຍ່ສ່ວນຕົວທີ່ໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 2 ຊົ່ວໂມງເຄື່ອງຈະຮອດຫນ້າເຮືອນທ່ານທັນທີ ນອກຈາກນັ້ນ

loca gro ໃຫ້ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານເຕັມຮູບແບບຮອດໜ້າເຮືອນທ່ານ - ff61e8dd7724b9a57cbff82ca14acf279671f7283fb596c0a184d27def4a312b 212x300 - LOCA GRO ໃຫ້ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານເຕັມຮູບແບບຮອດໜ້າເຮືອນທ່ານ

• ທ່ານສາມາດສັ່ງເຄື່ອງແບບບໍ່ຈຳກັດນ້ຳຫນັກ ແລະ ບໍ່ຈຳກັດປະລິມານໄດ້ ຄ່າສົ່ງເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 15,000 ກີບ
• ສາມາດຊຳລະຄ່າບໍລິການ ແລະ ສິນຄ້າຜ່ານແອັບໂດຍໃຊ້ບັດ VISA, Master ຫຼື LOCA GRO Wallet
• ມີລະບົບ GPS ທີ່ສາມາດຕິດຕາມການເດີນທາງ ແລະ ເວລາຮອດຂອງຄົນຂັບໄດ້

ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວນັບແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ
#LocaGroLaos
ດາວໂຫລດແອັບໄດ້ທີ່: https://l.ead.me/LOCAGRO
ເວັບໄຊທ໌ :https://www.locagro.la/en/

loca gro ໃຫ້ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານເຕັມຮູບແບບຮອດໜ້າເຮືອນທ່ານ - 5 - LOCA GRO ໃຫ້ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານເຕັມຮູບແບບຮອດໜ້າເຮືອນທ່ານ
loca gro ໃຫ້ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານເຕັມຮູບແບບຮອດໜ້າເຮືອນທ່ານ - 3 - LOCA GRO ໃຫ້ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານເຕັມຮູບແບບຮອດໜ້າເຮືອນທ່ານ
loca gro ໃຫ້ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານເຕັມຮູບແບບຮອດໜ້າເຮືອນທ່ານ - 4 - LOCA GRO ໃຫ້ບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານເຕັມຮູບແບບຮອດໜ້າເຮືອນທ່ານ
  • 1097 Posts
  • 0 Comments
iLike/LPN/20