ບົ້ງຝູງກິນຕົ້ນເຂົ້າລະບາດ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍກວ່າ 2 ພັນເຮັກຕາ

ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2023 ນີ້ ຂະແໜງປູກຝັງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຫົວພັນ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພົບການລະບາດຂອງບົ້ງຝູງລົງກິນຕົ້ນຜົນຜະລິດເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂົ້ານາ, ເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ສາລີ ຂອງຊາວກະສິກອນຢູ່ 7 ເມືອງຂອງແຂວງຫົວພັນ ຄື: ເມືອງຊຳເໜືອ, ວຽງໄຊ,…