ປີ 2022 ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕ່ນ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ 661,55 ຕື້ກວ່າກີບ

ທ່ານ ວິລະກອນ ເກດຕະວົງ ຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕ່ນ ລາຍງານວ່າ: ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕ່ນ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ເຮັດໜ້າທີ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນໆເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການອື່ນໆໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ທັນກັບເວລາ, ເຊິ່ງໃນປີ 2022 ຜ່ານມາ, ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຫັນວ່າມີລັກສະນະຕັ້ງໜ້າ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 661,55 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ…